Drept procesual civil

Proba prin inscrisuri

Inscrisul este orice scriere sau alta consemnare care cuprinde date despre un act sau fapt juridic, indiferent de suportul ei material ori de modalitatea de conservare si stocare. Inscris preconstituit. Inscrisul este preconstituit atunci cand a fost confectionat cu scopul de a proba un inscris, de a dovedi un act juridic; este supus legii aplicabile 

Citeste tot articolul…

Asigurarea probelor

Conditii de admisibilitate. Oricine are interes sa constate de urgenta marturia unei persoane, parerea unui expert, starea unor lucruri ori sa obtina recunoasterea unui inscris, a unui fapt sau drept, daca proba e in pericol sa dispara ori greu de administrat in viitor, poate cere, atat inainte, cat si in timpul procesului, administrarea acestor probe. 

Citeste tot articolul…

Cercetarea procesului prin administrarea probelor de către avocați

Noua optică a legiuitorului a fost de a dinamiza această procedură prin introducerea obligației ce incumbă instanței, și anume de a întreba părțile, la primul termen de judecată, legal citate fiind și prezente sau reprezentate de avocat/consilier juridic, dacă doresc să se prevaleze de această instituție. Procedura necesită acordul expres al ambelor părți. Legislația mai prezintă 

Citeste tot articolul…

Subiectul, obiectul și sarcina probei

Subiectul probei. Proba se administreaza in procesul civil pentru a-l convinge pe judecator; asadar, subiectul probei este judecatorul. Obiectul probei. Acesta este reprezentat de acele fapte juridice lato sensu din care izvorasc drepturile si obligatiile cu privire la care partile se afla in litigiu. Obiectul probei inglobeaza o mare diversitate de fapte juridice, insa nu 

Citeste tot articolul…

Exceptiile procesuale

Exceptia poate fi considerata un refuz al  paratului de a discuta in fond pretentia reclamantului. Exceptia procesuala este iun mijloc tehnic prin care se pun in discutie anumite neregularitati si urmareste, dupa caz, declinarea competentei, amanarea judecatii, refacerea unor acte ori anularea, perimarea sau respingerea cererii. Printr-o exceptie, partea interesata, procurorul sau instanta invoca, fara 

Citeste tot articolul…

Cercetarea procesului

Scopul. In etapa de cercetare a procesului se indeplinesc, in conditiile legii, acte de procedura la cererea partilor sau din oficiu, pentru pregatirea dezbaterii in fond a procesului, daca este cazul. In cadrul acestei proceduri, instanta: rezolva exceptii examineaza cererile de interentie examineaza fiecare pretentie si aparare in parte pe baza cererii de chemare in 

Citeste tot articolul…

Incheierile

Incheierile sunt de doua feluri, dupa cum instanta poate sau nu sa revina asupra celor dispuse prin acestea. Instanta este legata de incheierile interlocutorii, dar asupra celei preparatorii poate sa revina motivat. Incheierile interlocutorii Sunt incheieri interlocutorii acelea prin care, fara a se hotari in totul asupra procesului, se solutioneaza exceptii procesuale, incidente procesuale ori 

Citeste tot articolul…

Reprezentarea partilor in procesul civil

Reprezentarea in procesul civil reprezinta situatia in care o persoana indeplineste acte de procedura in numele si in interesul altei persoane, care este parte in proces. Partile pot sa stea in judecata printr-un reprezentant ales, cu exceptia cazului in care legea impune prezenta lor persoana in fata instantei. Astfel, legea impune ca anumite acte procesuale 

Citeste tot articolul…

Introducerea fortata in cauza din oficiu – Interventia fortata (4)

In mod exceptional, legea permite instantei sa dispuna introducerea in cauza a altor persoane. Judecatorul poate dispune introducerea in cauza numai in cazurile expres prevazute de lege, precum si in procedura necontencioasa, chiar daca partile se impotrivesc. Procedura necontencioasa. Instanta poate dispune introducerea fortata din oficiu, chiar daca partea se opune. Procedura contencioasa. Ca regula, 

Citeste tot articolul…

Competenta teritoriala

Cu exceptia ICCJ, toate instantele au o competenta limitata la o anumita circumscriptie teritoriala, indicata de lege. Asadar, dupa ce s-a stabilit ca pricina este de competenta judecatoriei, a tribunalul sau a curtii de apel, este necesara o noua deimitare, de data aceasta intre instante de acelasi grad. Regula de competenta teritoriala raspunde intrebarea: la 

Citeste tot articolul…

Determinarea competentei dupa valoarea obiectului

Valoarea obiectului litigiului se stabileste de catre reclamant. Forma cererii de chemare in judecata cuprinde in mod obligatoriu obiectul litigiului, iar daca obiectului litigiului este evaluabil in bani, cuprinde si valoarea acestuia. Aceasta stabilire are o dubla relevanta: in ceea ce priveste competenta si in privinta taxei judiciare de timbru (se stabileste procentual din valoarea 

Citeste tot articolul…

Prorogarea de competenta

Prorogarea de competenta presupune situatia in care instanta competenta sa solutioneze cererea cu care a fost sesizata de catre reclamant devine competenta sa rezolve si cereri care, in mod obisnuit, nu intra in competenta sa. Prorogarea poate interveni in temeiul legii, al unei hotarari judecatoresti sau in temeiul conventiei partilor. Prorogarea legala Prorogarea legala intervine 

Citeste tot articolul…

Conflictele de competenta

Exceptia de necompetenta si conflictele de competenta sunt cele care marcheaza notiunea de incidente privind competenta instantelor. Conflictul negativ de competenta Intervine in cazul in care doua instante isi declina competenta in mod reciproc. Conditiile conflictului negativ: Trebuie sa existe o hotarare de declinare Declinarile trebuie sa fie reciproce. Conflictul negativ se poate naste si 

Citeste tot articolul…

Exceptia de necompetenta

In primul rand, trebuie retinut ca instanta este obligata din oficiu sa-si verifice competenta generala, materiala si teritoriala exclusiva; cea de drept comun si cea alternativa nu se verifica fiindca este reglementata prin norme de ordine privata si numai in masura in care paratul va invoca exceptia, instanta se va putea pronunta. Asadar, instanta este 

Citeste tot articolul…

Expertiza – “Probele in procesul civil” (7)

= mijloc de probă prin care se lămuresc aspecte de fapt pentru care sunt necesare cunoștinte de specialitate. Sunt domenii în care puterea de cunoaștere a judecătorului nu este una deplină și are nevoie de opinia unui specialist; Așadar, trebuie menționate două aspecte importante: ! expertiza nu vizează chestiuni de drept (pe acestea le lămurește 

Citeste tot articolul…