Drept procesual civil

Competenta materiala

Dupa ce s-a stabilit ca pricina este de competenta instantelor judecatoresti (competenta generala), in cadrul sistemului acestor organe judiciare urmeaza a se determina daca pricina respectiva va fi judecata de judecatorie, tribunal, curte de apel sau de ICCJ, in functie de regulile de competenta materiala. Astfel, competenta materiala presupune o delimitare intre instante de grad 

Citeste tot articolul…

[2018] Cererea de chemare in garantie. Afla ce trebuie sa stii despre chemarea in garantie a unui tert

Este un mijloc procesual prin care oricare dintre parti poate introduce in judecata un tert impotriva caruia s-ar putea indrepta o cerere in garantie sau despagubiri, in ipoteza in care ar pierde procesul. Asadar, chemarea in garantie constitutie forma de participare a tertelor persoane in procesul civil, prin intermediul careia una dintre parti poate solicita introducerea in 

Citeste tot articolul…

Abtinerea si recuzarea judecatorului – Cum si cand poti recuza judecatorul?

Mijloacele procedurale de invocare a incompatibilitatii sunt abtinerea si recuzarea. Caracterul normalor care reglementeaza cele doua institutii este de natura diferita: abtinerea este reglementata de norme imperative, in timp ce recuzarea este reglementata de norme de ordine privata (partea interesata avand facultatea de a-l recuza pe judecator sau de a accepta sa fie judecata de 

Citeste tot articolul…

Cazurile de incompatibilitate – Participantii in procesul civil (2)

Au aparut ca urmare a necesitatii de a asigura impartialitatea instantei. Impartialitatea este o conditie impusa de CEDO (art. 6). Legiuitorul a creat cazuri prin care instanta este prezumata a fi partinitoare. Trebuie deosebita aceasta incompatibilitate ce vizeaza conditia impartialitatii de incompatibilitatile in functie ale magistratului (activitati comerciale, alte contracte de munca ale judecatorului, nu 

Citeste tot articolul…

Compunerea si constituirea instantei – Participantii in procesul civil (1)

Compunerea instantei Compunerea instantei se refera doar la numarul judecatorilor. Atat judecatoriile, cat si tribunalele, si curtile de apel judeca cauzele de competenta lor in prima instanta, in complete formate dintr-un judecator, cu exceptia cererilor privind conflictele de munca si de asigurari sociale, care se constituie dintr-un judecator si 2 asistenti judiciari, apelurile se judeca 

Citeste tot articolul…

Actiunile patrimoniale (personale, reale si mixte) – Actiunile in justitie (4)

Actiunile patrimoniale in justitie sunt acelea al caror continut este evaluabil in bani: Actiuni personale Sunt folosite atunci cand se valorifica un drept personal. In cazul cererilor personale, titularul dreptului poate chema in judecata numai subiectul pasiv din raportul obligational. In cazul competentei teritoriale, se aplica regula de drept comun, fiind competenta instanta de la 

Citeste tot articolul…

Actiunea in constatare – Actiunile in justitie (2)

Cererile in constatare sunt acelea prin care reclamantul solicita instantei sa constate numai existatenta unui drept al sau sau inexistenta unui drept al paratului, deci daca exista sau nu un raport juridic. Are aceeasi tipologie cu cea in realizare dar, din perspectiva scopului, reclamantul nu-si propune sa-l realizeze (execute silit), ci doar sa-l constate; spre 

Citeste tot articolul…

Actiunea in realizare – Actiunile in justitie (1)

Cererile in realizarea dreptului sunt acelea prin care reclamantul, ce se pretinde titularul unui drept subiectiv, solicita instantei sa-l oblige pe parat la respectarea dreptului, iar daca acest lucru nu mai este posibil, la despagubiri, pentru prejudiciul suferit. Ele reprezinta regula, hotararea care se pronunta putand sa fie executata silit, daca debitorul nu-si executa de 

Citeste tot articolul…

Transmiterea calitatii procesuale. Exceptia lipsei calitatii procesuale. Cedarea calitatii de parte.

În dreptul procesual civil, determinarea calităţii procesuale este denumită legitimare procesuală (legitimatio ad causam). În orice acţiune în justiţie, instanţa este obligată să verifice calitatea părţilor, întrucât raportul de drept procesual nu se poate lega valabil decât între titularii dreptului ce rezultă din raportul de drept material dedus judecăţii. Spre deosebire de capacitatea procesuala care 

Citeste tot articolul…

Capacitatea procesuala de folosinta si de exercitiu. Exceptia lipsei capacitatii procesuale. Curatela speciala

Capacitatea procesuala (legitimatio ad processum) presupune o delimitare intre capacitatea procesuala de folosinta si capacitatea procesuala de exercitiu. Capacitatea procesuala de folosinta Capacitatea procesuala de folosinta consta in aptitudinea unei personae de a avea drepturi si olbigatii pe plan procesual. Poate fi parte in judecata orice persoana care are folosinta drepturilor civile.[1] Potrivit art. 56 

Citeste tot articolul…

Interesul – Conditiile actiunii civile (2)

Existenţa interesului este urmărită pe tot parcursul procesului, nu numai cu privire la cererea introductivă de instanţă, ci şi în cazul tuturor celorlalte acte procedurale îndeplinite de părţi pe parcursul desfăşurării procesului. Prin urmare, dacă activitatea judiciară nu-i poate procura părţii un interes practic, cererea sa va fi respinsă pentru lipsa acestei cerinţe.[1] Înalta Curte 

Citeste tot articolul…

Principiile fundamentale ale procesului civil

Principiile procesului civil reprezinta reguli esentiale ce guverneaza intregul proces civil, in ambele sale faze, atat sub aspectul organizarii judiciare, cat si al desfasurarii judecatii si executarii silite. Aceste principii determina structura interna a procesului civil, guvernand desfasurarea lui si pe baza carora se stabilesc raporturile procesuale dintre partile litigante precum si dintre acestea si 

Citeste tot articolul…