Cesiunea contractului. Explicatii si aplicare.

 

Spre deosebire de cesiunea de creanta, cesiunea de contract transmite intregul contract, in ansamblul sau, cu drepturi si obligatii, in stadiul de executare existent la data cesiunii. Practic, cedentul transfera cesionarului contractul incheiat cu semnatarul initial.

Conditii de fond.  In privinta primei conditii, va fi necesar consimtamantul contractantului cedat. Acesta poate consimte printr-un act de cesiune, act separat sau printr-o clauza expresa in contract. A doua conditie este ca nu se poate cesiona un contract deja executat; poate fi deci cedat un contract inca neexecutat sau executat in parte.

Conditii de forma. Cesiunea si inclusiv acceptarea acesteia trebuie incheiate in forma ceruta de lege pentru validitatea contractului cedat.[2]

Efecte. Cedentul va fi substituit definitiv si in totalitate cu cesionarul. Cedentul va fi liberat de obligatiile sale fata de contractantul cedat. Totusi, daca contractantul cedat declara ca nu-l libereaza pe cedent, desi a acceptat cesiunea, se va putea indrepta impotriva lui daca cesionarul nu-si executa obligatiile. In act caz, contractantu lcedat trebuie, sub sanctiunea decaderii din dreptul de regres, sa notifice neexecutarea obligatiilor de catre cesionar, in 15 zile de la data neexecutarii sau de cand a cunoscut faptul neexecutarii.

Garantie. Cedentul garanteaza doar validitatea contractului. Totusi, poate garanta chiar si executarea contractului, in acest caz fiind tinut ca un fideiusor.

Actiuni. Contractantul cedat va putea opune cesionarului toate exceptiile rezultate din contract. Insa, nu va putea invoca fata de cesionar vicii de consimtamant sau aparari si exceptii nascute strict din raporturile sale cu cedentul (contractantul anterior), decat daca si-a rezervat acest drept doar atunci cand si-a dat consimtamantul.

Drepturile reale. Ca mentiune, in privinta transferului drepturilor reale, fructele bunului sau dreptului transmis se cuvin dobanditorului de la data transferului proprietatii bunului ori, dupa caz, a cesiunii dreptului, daca prin lege sau vointa partilor nu s-a dispus altfel.

____________________________________________________________________

[1] Conditiile de valitate ale contractului sunt: capacitatea de a contracta, consimtamantul partilor, obiect determinat si licit, cauza licita si morala. – 1179 NCC

Conditiile de forma:

  • Daca ia forma contractelor asimilate (ex: cesiunea in forma autentica daca este o donatie)
  • Obligatii intuitu personae – se va face doar cu consimtamantul debitorului cedat
  • Creanta e grevata de o inalienabilitate conventionala – trebuie consimtamantul debitorului

[2] Dacă se cedează un contract ce are ca obiect vânzarea (în rate) a unui teren (pentru care legea cere forma autentică ad validitatem), actul de cesiune va trebui să îmbrace, de asemenea, forma autentică ad validitatem; în aceeaşi formă trebuie exprimat şi consimţământul contractantului cedat, fie prin semnarea, în faţa notarului, a actului de cesiune, fie prin declaraţie notarială autentică, din care să reiasă acordul expres cu privire la cesiune.

Bibliografie:

http://revista.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2016/09/02_Revista_Universul_Juridic_nr_07-2016_PAGINAT_BT_G_T_Nicolescu.pdf

Liviu Pop, Ionut-Florin Popa, Stelian Ioan Vidu, Curs de drept civil. Obligatiile, Ed. Universul Juridic, Bucuresti 2015

Download PDF