Clauza penala pe intelesul tuturor. Raspunderea contractuala

Clauza penala este aceea prin care partile stipuleaza ca debitorul se obliga la o anumita prestatie in cazul neexecutarii obligatiei principale.

Logica. De fapt, clauza penala reprezinta un avantaj al creditorului, evitandu-se evaluarea judiciara a daunelor-interese, creditorul nefiind obligat sa mai dovedeasca existent si intinderea prejudiciului sau chiar sa primeasca penalitatile si fara vreun prejudiciu suferit. Pentru a obtine plata clauzei penale, el trebuie doar sa probeze faptul neeecutarii, executarea necorespunzatoare sau cu intarziere.

Caracter accesoriu. Clauza penala depinde de existenta contractului; nulitatea obligatiei principale atrage si nulitatea clauzei. Totusi, ca exceptie, daca contractul se stinge prin rezolutiune/reziliere, clauza penala nu se va stinge daca a fost prevazuta ca echivalent pentru neexecutare.

Drept de optiune. Creditorul, nu si debitorul, in caz de neexecutare culpabila, poate opta intre:

  • Executarea silita in natura
  • Rezolutiune + executarea clauzei penale

Mecanism. Clauza penala devine exigibila cand sunt intrunite conditiile raspunderii contractuale a debitorului.

Cumul, in functie de prevederea contractuala:

  • Pentru neexecutarea obligatiilor – nu se cumuleaza cu executarea in natura si nici cu daune compensatorii (reparare prejudiciu).
  • Pentru executarea necorespunzatoare – se poate cumula cu executarea silita in natura; adica se poate cumula si cu daunele compensatorii

Interventia instantei. Ca regula, instanta nu poate modifica in niciun fel cuantumul clauzei penale. Exceptiile de la aceasta regula sunt prevazute expres, in care instanta poate reduce penalitatile:

  • Daca obligatia principala a fost executata in parte si a profitat creditorului. Asadar, daca exista o neexecutare totala, chiar daca este cu mult peste prejudicul real, instantele nu pot modifica. Iata o “portita” pe care debitorul nu trebuie sa o uite, adica sa nu se puna niciodata in situatia neexecutarii totale, ci, pentru a fi sub protectia instantei, sa execute partial si sa profite creditorului.
  • Penalitatea este vadit excesiva fata de prejudiciul ce putea fi prevazut de parti la incheierea contractului. Aici se pune problema clauzelor abuzive. Totusi, penalitatea redusa de instanta trebuie sa fie superioara obligatiei principale. Orice stipulatie contrara se considera nescrisa.

Obligatia principala este indivizibila si nesolidara. Creditorul are dreptul sa pretinda intreaga penalitate de la cel vinovat de neexecutare, ori s asolicite o plata partial de la fiecare debitor indivizibil, insa numai pentru partea acestuia. Codebitorul platitor are drept de regres impotriva celui care a provocat neexecutarea.

Obligatia principala e divizibila. Daca penalitatea e divizibila, va fi suportata numai de codebitorul vinovat de neexecutare pentru partea de care este tinut. Deci, cand obligatia principal e divizibila, penalitatea este divizibila.

____________________________________________________________________

Liviu Pop, Ionut-Florin Popa, Stelian Ioan Vidu, Curs de drept civil. Obligatiile, Ed. Universul Juridic, Bucuresti 2015

Download PDF