Clauzele abuzive in contractele de consum

O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in dezavantajul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor (art. 4 din Legea 193/2000).

Elementele principale pentru identificarea clauzelor abuzive:

  • Lipa de negociere – contractul a fost redactat unilateral de catre cel care a propus contractul; nu permite negocierea clauzelor sale; confera o pozitie dominanta profesionistului in raporturile cu consumatorul; consumatorul nu are posibilitaea influentarii continutului unui asemenea contract, ci doar pe aceea de a adera sau nu la oferta. Daca unele clauze au fost negociate si altele nu, doar ultimele vor putea face obiectul controlului caracterului abuziv. Orice contract incheiat intre profesionisti si consumatori pentru vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fara echivoc, pentru intelegerea carora nu sunt necesare cunostinte de specialitate. Daca exista vreun dubiu in privinta sensului unei clauze standard, ea va fi interpretata in sensul cel mai favorabil pentru consumator. Ca mentiune, clauza penala dintr-un contract, daca a fost negociata de parti, nu va intra in sfera controlului clauzelor abuzive. Profesionistul are obligatia de a respecta formalismul informativ: folosirea caracterelor mari, tiparite pe o hartie care sa nu produca confuzie din cauza culorii, exigenta inmanarii unui exemplar catre consumator etc.
  • Dezechilibru contractual in defavoarea consumatorului – exista un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor. Este vorba de un dezechilibru juridic, nu economic.
  • Incalcarea exigentei de buna-credinta. Buna-credinta reprezinta un instrument de evaluare globala a caracterului abuziv al unei clauze, alaturi de celelalte criterii.
  • Lista clauzelor abuzive: clauzele de excxludere sau limitare a raspunderii profesionistului, clauze de prelungire automata a perioadei contractuale, clauza de modificare unilaterala a contractului, clauza de jurisdictie.
  • Alte clauze relevante: se va tine seama si de natura bunurilor sau a serviciilor si de toate circumstantele care au determinat incheierea contractului, inclusiv gradul de nevoie al consumatorului care cumpara bunul sau serviciul si daca i s-a acordat consumatorului sansa de a constientiza natura reala a tranzactiei sau daca ii este necesara.

Sanctiune. Esential este ca asemenea clauze nu vor produce niciun efect asupra consumatorului, fiind nule absolut, conform jurisprudentei CJUE. In masura in care contractul nu isi mai poate produce efectele dupa inlaturarea clauzelor considerate abuzive, consumatorul este indreptatit sa ceara rezilierea contractului, putand solicita, dupa caz, daune-interese. Clauzele abuzive se pot invoca prin actiune in justitie de care consumator sau pe cale de exceptie, prin invocarea nulitatii clauzei ca aparare impotriva profesionistului.

Avantajul consumatorului. Daca o clauza contractuala dintr-un contract standard (de adeziune) este lipsita de transparenta contractuala, adica are o redactare confuza si nu se poate face dovada continutului sa real prin apelul la regulile comune de interpretare a contractului, se va utiliza regula contra proferentem, adica stipulatiile inscrise in contractele de adeziune se interpreteaza impotriva celui care le-a propius. Daca, dupa aplicarea regulilor de interpretare, contractul ramane neclar, acesta se interpreteaza in favoarea celui care se obliga. Utilizarea acestor reguli va duce la lipsirea clauzelor de anumite efecte, nu la desfiintarea directa a clauzei.

Legea 193/2000. Sunt prevazute numeroase clauze abuzive, cum ar fi cele ce:

  • exclud sau limiteaza raspunderea legala a comerciantului in cazul vatamarii sau decesului consumatorului, ca rezultat al unei actiuni sau omisiuni a comerciantului privind utilizarea produselor si serviciilor;
  • exclud dreptul consumatorului de a intreprinde o actiune legala sau de a exercita un alt remediu legal, solicitandu-i in acelasi timp rezolvarea disputelor in special prin arbitraj;
  • permit in mod nejustificat impunerea unor restrictii in administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte parti din contract;
  • dau dreptul comerciantului sa transfere obligatiile contractuale unei terte persoane  agent, mandatar etc. , fara acordul consumatorului, daca acest transfer serveste la reducerea garantiilor sau a altor raspunderi fata de consumator;

Este important modul de negociere, redactarea contractului si situatia concreta a consumatorului. Aceste lucruri se pot constata de la caz la caz. Este important de mentionat ca legislatia nationala si europeana este in favoarea consumatorului, dar cu conditia ca acesta sa-si exercite drepturile in mod direct sau prin avocat.

Download PDF