Clauzele contractuale – Clauza de fuziune, clauza standard, clauzele neuzuale

Clauza de fuziune.  Prin clauza de fuziune, partile decid inlaturarea din contract a oricaror documente extracontractuale  sau acorduri care au fost utilizate in faza precontractuala. Efectul unei asemenea clause nu este si acela de a inlatura forta interpretativa a unor asemenea documente. Daca nu este stipulate o astfel de claza, se poate face trimitere la clauze externe contractului – daca prin lege nu se prevede altfel, partile sunt tinute de clauzele extrinseci la care contractul face trimitere.

Clauzele standard. Reprezinta stipulatiile stabilite prealabil de una dintre parti pentru a fi utilizate in mod general si repetat si care sunt incluse in contract fara sa fi fost negociate cu cealalta parte. Daca se folosesc si clauze negociate alaturi de cele standard, regula este ca cele negociate prevaleaza asupra celor standard.

Clauzele neuzuale (surprinzatoare). Acestea nu produc efecte decat daca sunt acceptate, in mod expres, in scris, de cealalta parte. Se instituie un formalism informativ, precum si sanctiunea nerespectariiacestuia. Va trebui facuta dovada cunoasterii si intelegerii ei de catre cel care o accepta; in lipsa acestei dovezi, ea nu produce efecte, adica va fi considerate nescrisa. Acordul se poate da si prin notarea la sfarsitul textului prin care partea sa-si dea consimtamantul expres.

Nu se aplica regula in contractele negociate sau in cele cu continut stabilit prin lege.

Enumerarea clauzelor neuzuale:

  • limitarea raspunderii
  • dreptul de a denunta unilateral contractual
  • dreptul de a suspenda executarea obligatiilor sau in detrimentul aprtii
  • decaderea din drepturi ori din beneficiul termenului
  • limitarea dreptului de a opune exceptii
  • restrangerea dreptului de a contracta cu alte persoane
  • reinnoirea tacita a contractului
  • legea aplicabila
  • clauzele compromisorii prin care se deroga de la normele privitoare la competenta instantelor judecatoresti.

____________________________________________________________________

Liviu Pop, Ionut-Florin Popa, Stelian Ioan Vidu, Curs de drept civil. Obligatiile, Ed. Universul Juridic, Bucuresti 2015

Download PDF