Contestatia la executare

Contestatia la executare

 • Cei interesati sau vatamati prin executare pot face contestatie impotriva:
  • Executarii silite sau oricarui act de executare
  • Incheierilor date de executorul judecatoresc
  • Daca executorul refuza sa efectueze executarea sau sa implineasca un act de executare[1]
  • Sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu
  • Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite (se contesta dupa ce incepe executarea)
 • Competenta: instanta de executare
  • alternativa la imobile – Bunuri imobile/fructe generate de imobile/predare silita imobil – contestatia se poate introdue si la judecatoria de la locul situarii imobilului (in circumscriptia altei curti de apel)
 • Conditii admisibilitate:
  • Singurele aparari de fond ce pot fi invocate sunt cele ce vizeaza cauze de stingere a obligatiei, intervenite dupa ramanerea definitiva a hotararii[2]
  • Nu se poate face o noua contestatie de aceeasi parte pentru motive care au existat deja la data primei contestatii.
   • Inauntrul termenului de contestatie (15 zile) oricum se poate modifica cererea de contestatie la executare
  • Termen: 15 zile:
   • De cand contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care il contesta
   • De cand cel interesat a primit comunicarea sau instiintarea cu infiintarea popririi
    • Daca s-au poprit venituri periodice, termenul incepe cel taziu de la prima retinere
   • De cand debitorul contestatar al executarii a primit somatia/ incheierea de incuviintare a exec.
    • Daca nu a primit nimic, va curge de la data cand afla de primul act de executare
   • Daca o terta persoana pretinde un drept de proprietate/drept real asupra bunului urmarit, poate introduce cererea in tot cursul executarii, dar nu mai tarziu de 15 zile de la efectuarea vanzarii ori de la data predarii silite a bunului
    • Daca tertul nu introduce in termen, poate sa realizeze dreptul printr-o cale separata
   • Contestatia pentru lamurirea intelesului/intinderii/aplicarii titlului executoriu se poate face oricand in termen de prescriptie al dreptului de a obtine executarea silita (3 ani/10 ani reale)
   • Contestatia impotriva incheierilor executorului judecatoresc, cand nu sunt definitive, se poate face in 15 zile de la comunicare
  • Judecata contestatiei la executare
   • Se face dupa regulile de drept comun de prima instanta
   • Contestatorul datoreaza taxa judiciara de timbru
   • Nu se aplica procedura regularizarii
   • Intampinarea e obligatorie
   • Cu citarea partilor in termen scurt
   • Instanta solicita executorului copii certificate de pe actele dosarului contestat
   • Probele nu trebuie sa puna in discutie aspecte de fond ale titlului executoriu (cu unele exceptii)
   • Instanta pronunta o HOTARARE care poate fi atacata numai cu apel in 10 zile de la comunicare
    • Contestatie la titlu – aceleasi cai de atac ca si hotararea ce se executa
     • Daca titlul nu e al unui organ de jurisdictie – numai cu apel se ataca
    • Suspendarea provizorie a executarii pana la solutionarea cererii de suspendare
     • Daca exista urgenta, instanta poate dispune suspendarea provizorie a executarii pana la solutionarea cererii de suspendare
     • Instanta dispune prin incheiere, fara citarea partilor
     • Incheierea nu e suspusa niciunei cai de atac
     • Cautiunea e obligatorie
     • Incheierea se comunica, din oficiu, executorului judecatoresc
    • Cererea de suspendare a executarii silite
     • Se poate depune odata cu contestatia la executare sau separat (e accesorie contestatiei)
     • Cererea va fi judecata de acelasi complet care judeca contestatia la executare
     • Cu citarea partilor
     • Incheierea e supusa apelului / recursului in 5 zile de la pronuntare / comunicare
     • Efectul admiterii suspendarii dureaza pana la solutionarea contestatiei la executare in prima instanta
     • Suspendarea e obligatorie si fara cautiune cand:
      • Hotararea/inscrisul care se executa nu este executoriu
      • Inscrisul care se executa a fost declarat fals printr-o hotarare judecatoreasca in prima instanta
      • Debitorul face dovada prin inscris autentic ca are o amanare de la creditor sau termen de plata

[1] Contestatia privind refuzul de executare se judeca in contradictoriu si cu executorul judecatoresc (c.p. pasiva).

[2] Daca executarea silita se face in temeiul unei hotarari judecatoresti sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestatie motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune in cursul judecatii in prima instanta sau in caile de atac.

Insa, daca executarea se face in temeiul unui alt titlu decat o hotarare judecatoreasca, se pot invoca in contestatie si motivele de fapt sau drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu, daca legea nu prevede o alta cale procesuala specifica pentru desfiintarea lui.

Spre exemplu, actiunea in anularea ordonantei de plata este o cale specifica de desfiintare, nefiind admisibila contestatia la executare in cazul anularii ordonantei, dar va fi admisibila in cazul contestarii executarii silite (1024 NCPC)

Download PDF