Daunele interese pe intelesul tuturor. Raspunderea contractuala.

Daunele-interese reprezinta despagubirile in bani pe care debitorul este indatorat sa le plateasca, in scopul repararii prejudiciului suferit de creditor ca urmare a neexecutarii culpabile a obligatiilor contractuale. In momentul in care sunt intrunite conditiile raspunderii contractuale, creditorul are dreptul de a pretinde daune-interese. Pentru a se pretinde daunele-interese, nu este necesara punerea in intarziere a debitorului. Ele se pot solicita mereu in cazurile in care exista o neexecutare culpabila.

Caracter pecuniar. Intotdeauna daunele-interese se vor stabili in bani. Daca executarea in natura nu mai e posibila, nici macar silita, mijlocul de reparare a prejudiciului il reprezinta despagubirile.

Cumul cu alte remedii. Daunele-interese se pot cumula cu orice remediu existent datora naturii sale reparatorii, menita sa acopere orice neajuns al celorlalte remedii.

Conditiile acordarii:

 • Sa existe o neexecutare a unei obligatii contractuale
  • Orice abatere, chiar si de mica insemnatate, ca neexecutare, e valabila
 • Dovedirea culpei sau vinovatiei debitorului
  • Neexecutare culpabila sau fara justificare a obligatiilor contractuale
  • Debitorul este tinut sa repare prejudiciul cauzat cu intentie sau din culpa. El nu va raspunde in caz fortuit sau forta majora.
  • In neexecutarile obligatiilor contractuale, culpa debitorului se prezuma.
 • Existenta prejudiciului
  • Daunele-interese sunt o despagubire pentru prejudiciul cauzat
 • Exista un raport de cauzalitate intre neexecutare si prejudiciu
  • Prejudiciul, penru a fi reparat, trebuie sa fie cauzat de neexecutare (consecinta directa si necesara a neexecutarii)

Conditiile prejudiciului:

 • Cert. Numai prejudiciul care poate fi determinat cu certitudine e supus reparatiei prin daune-interese. Prejudiciul actual, prejudiciul viitor, prejudiciul cauzat din pierderea unei sanse.
 • Repararea prejudiciului previzibil. Debitorul raspunde numai pentru prejudiciile pe care le-a prevazut sau pe care putea sa le prevada ca urmare a neexecutarii la momentul incheierii contractului. Ca exceptie, se extinde raspunderea si la prejudiciile imprevizibile daca debitorul este raspunzator pentru neexecutare intentionata sau culpa grava, adica se trece in sfera delictuala.
 • Repararea prejudiciului material si moral. Creditorul are dreptul si la repararea prejudiciului nepatrimonial.
 • Repararea prejudiciului e limitata de mora creditoris. Daca si creditorul a contribuit la producerea prejudiciului, despagubirile datorate de debitor se vor diminua corespunzator. Daunele se redus si atunci cand prejudiciul e cauzat in parte de un eveniment al carui risc a fost asumat de creditor.
 • Repararea e limitata de obligatia creditorului de minimizare. Debitorul nu va datora despagubiri pentur prejudiciile pe care creditorul le putea evita cu o minima diligenta. Daunele pot fi reduse proportional, in functie de diligentele pe care creditorul le poate depune in vederea minimizarii prejudiciului.
 • Proba prejudiciului. Sarcina probei prejudiciului apartine mereu creditorului. Chiar daca probeaza neexecutarea, el va trebui sa probeze si prejudiciul cauzat. Totusi, daca prin lege sau prin conventi partilor se prevede altfel, nu va trebui sa faca dovada prejudiciului. Ca exemplu, in cazul in care o suma de bani nu e platita la scadenta, el nu va trebui sa dovedeasca vreun prejudiciu.

Clasificarea daunelor:

 • Daune-interese compensatorii
  • Sunt despagubirile care se platesc creditorului pentru repararea prejudiciului cauzat prin neexecutarea totala, partiala sau necorespunzatoare a obligatiilor. Pe scurt, este vorba de orice despagubiri acordate pentru a repara orice prejudiciu cauzat din neexecutare, cu exceptia celui cauzat de intarziere.
  • Inlocuiesc executarea in natura. Nu se cumuleaza cu executarea in natura, adica debitorul nu va fi obligat sa plateasca daune compensatorii si sa execute in natura
 • Daune-interese moratorii
  • Sunt despagubirile in bani care reprezinta echivalentul prejudiciului provocat creditorului prin intarzierea executarii obligatiei
  • Daunele moratorii se cumuleaza intotdeauna cu executarea in natura sau chiar se cumuleaza cu daunele compensatorii.

Compunerea daunelor-interese. Ele sunt compuse din damnum emergens (pierderea efectiv suferita) si lucrum cesans (echivalentul beneficiului nerealizat).

Natura. Normele aplicabile sunt supletive. Totusi, clauzele prin care debitorul este exonerate de orice raspundere sunt lovite de nulitate absoluta – nu se poate exclude sau limita, prin conventii sau acte unilaterale, raspunderea pentru prejudiciul material cauzat printr-o fapta savarsita cu intentie sau culpa grava.

Clauzele de neraspundere valabile:

 • Clauzele de exonerare – atunci cand neexecutarea se datoreaza unei culpe simple cum este neglijenta sau imprudenta – sunt valabile clauzele care exclude raspunderea pentru prejudiciile cauzate, printr-o simpla imprudenta sau neglijenta privind bunurile victimei. Atentie! Doar bunurilor, persoanei victimei nu, fiindca raspunderea pentru prejudiciile cauzate integritatii fizice sau psihice ori sanatatii nu poate fi inlaturata ori diminuata decat in conditiile legii (cum ar fi de exemplu asumarea riscurilor in cazul unei interventii medicale prin contractul medical).
 • Clauzele de limitare – sunt valabile numai daca debitorul nu e vinovat de dol sau culpa grava.

Evaluarea judiciara. Instantele de judecata evalueaza cu respectarea principiului repararii integrale a prejudiciului. La calculul daunelor mai trebuie avute in vedere si prejudiciile previzibile si imprevizibile, directe sau indirecte.

Evaluarea legala. In situatia in care obiectul este prestatia de a da o suma de bani sau obligatii de a face care pot fi evaluate in bani. Obligatiile pecuniare se pot executa intotdeauna in natura; in cazul lor, debitorul poate fi obligat doar la plata daunelor moratorii, din cauza intarzierilor. Exista prezumtia ca ori de cate ori un creditor a fost lipsit de folosinta unei sume de bani din cauza debitorului, el a suferit un prejudiciu. Daca o suma nu e platita la scadenta, creditorul are dreptul la daune moratorii.

Evaluarea conventionala. In cazul altor obligatii decat cele avand ca obiect plata sumelor de bani, executarea cu intarziere da dreptul la daune-interese egale cu dobanda legala, calculate de la punerea in intarziere. Ca exceptii, nu se aplica dobanda legala daca: (1) in clauza penala se prevede alt cuantum; (2) creditorul poate dovedi un prejudiciu mai mare cauzat de intarziere.

____________________________________________________________________

Liviu Pop, Ionut-Florin Popa, Stelian Ioan Vidu, Curs de drept civil. Obligatiile, Ed. Universul Juridic, Bucuresti 2015

Download PDF