Preluarea datoriei (cesiunea datoriei)

Context. Legiuitorul a gandit sisteme de transmitere pentru ambele laturi ale unei obligatii, latura activa si latura pasiva. Transmiterea laturii active se face prin cesiunea de creanta sau prin subrogatie, iar latura pasiva se transmite prin preluarea datoriei. Astfel, in privinta preluarii datoriei, vorbim de o transmisiune a laturii pasive dintr-un raport obligational.

Mecanism. Este operatiunea juridica prin care datoria unui debitor va fi preluata de un tert, care va fi obligat impreuna cu debitorul sau singur, fata de creditor. Preluarea de datorie este limitata fiindca nu poate opera fara acordul expres al creditorului. Spre deosebire de novatie, care transmite activul si pasivul unei obligatii, preluarea datoriei transmite doar pasivul.

Novataia presupune stingerea vechii obligatii care este inlocuita cu o obligatie noua, insa in cazul preluarii de datorie, opereaza doar o transmitere a unei obligatii din patrimoniul unei persoane in patrimoniul altei persoane, fara ca aceasta transmitere sa presupuna nasterea unui raport obligational nou.

Conditii:

  • Existenta unei datorii vechi care se transmite la debitorul cesionar cu toate accesoriile, garantiile (daca tertii nu-si dau acordul la preluare, garantiile se sting) si mijloacele de aparare si exceptii.
  • Debitorul cesionar poate ramane singurul indatorat si debitorul cedat sa fie liberat – numai daca exista acordul expres din partea creditorului.
    • Transferul datoriei se poate face prin acord de vointe intre debitorul cedent si debitorul cesionar si fara acordul creditorului, insa, neavand acordul expres al acestuia, transferul datoriei nu ii este opozabil.
  • Daca tertii si fideiusorii nu si-au dat acordul la preluare, se vor stinge garantiile.

De ce e nevoie de consimtamantul creditorului? Creditorul are incredere in solvabilitatea si cinstea debitorului sau initial si exclude posibilitatea inlocuirii la voia intamplarii, daca nu-si da acordul expres in privinta noului debitor. Observam totusi ca cesiunea de datorie va fi valabila si fara acordul creditorului, dar va fi o cesiune imperfecta, adica va produce efecte intre parti, dar inopozabila creditorului. Aceeasi logica se aplica si in cazul tertilor garanti, daca nu isi dau acordul, garantiile se vor stinge.

Modalitati de preluare a datoriei. Transmisiunea se poate realiza pe doua cai: prin contract intre debitori sau prin contract intre creditor si noul debitor.

Cesiunea directa de datorie (intre debitori)

Cesiunea se realizeaza prin acordul de vointe dintre debitorul initial si tert (debitor cesionar). Intre parti, aceasta conventie va produce efecte depline, insa, cesiunea de datorie nu va fi opozabila creditorului cedat, acesta fiind un tert fata de contract. E si logic, doua parti semneaza un contract prin care una preia datoria celeilalte; creditorul nu e implicat. De aceea, pentru a fi opozabila creditorului si, mai ales, pentru ca debitorul initial sa fie liberat, va fi necesar acordul creditorului. Astfel, creditorul isi da acordul ca debitorul sa fie liberat de datorie si inlocuit cu altul. Ca exceptie, legea il protejeaza pe creditor, in cazul in care se dovedeste ca noul debitor era insolvabil la data preluarii datoriei si creditorul, fiind de acord, nu stia de aceasta, debitorul initial nu va fi liberat.

Creditorul trebuie notificat de oricare dintre parti, solicitandu-i-se sa-si dea acordul intr-un termen rezonabil. Daca nu-si da acordul in acel termen, preluarea este considerata refuzata; tacerea valoreaza refuz in acest caz. Cat timp asteapta acordul creditorului, au libertatea de a-si modifica sau stinge contractul. Daca nu-si da acordul, creditorul nu va avea niciun drept propriu impotriva debitorului cesionar – nu ii poate solicita direct debitorului cesionar sa execute.

Efecte. Dupa acordul creditorului, noul debitorul il inlocuieste pe cel vechi si il libereaza pe acesta de obligatia de plata. Efectul liberator nu se produce daca noul debitor era insolvabil la data preluarii datoriei si creditorul nu stia acest lucru. Ca mentiune, paritle pot conveni ca noul debitor sa nu-l inlocuiasca pe cel vechi, ci sa fie impreuna doi debitori in fata aceluiasi creditor, subzistand doua obligatii, fiecare separate cu accesoriile si garantiile sale (poate a pierdut un pariu noul debitor).  Creditorul nu va putea invoca compensatia intre debitorul initial si el, exceptiile personale ale vechiului debitor sau mijloacele de aparare din raportul obligational cu vechiul debitor.

Garantii. Ca regula, preluarea datoriei nu are niciun efect asupra existentei garantiilor creantei. Ca exceptie, in urma preluarii vor fi afectate garantiile:

  • Garantiile care nu pot fi despartite de persoana debitorului; astfel, preluarea datoriei, la fel ca novatia prin schimbare de debior, produce efect extinctiv asupra garantiilor strans legate de debitorul initial.
  • Garantiile fideiusorului sau tertului garant. Obligatia fideiusorului sau a tertului care a cosntituit o garantie pentru realizarea crentei se va stinge daca acestea nu si-au dat acordul la preluare.

Cesiunea indirecta (intre creditor si noul debitor)

Odata incheiata conventia intre creditor si noul debitor, efectul translativ al datoriei in sarcina noului debitor se realizeaza automat, fara formalitati, vechiul debitor fiind exclus si liberat.

Noul debitor se poate apara invoca toate apararile pe care le avea vechiul debitor fata de creditor, cu exceptia compensatiei si a exceptiilor personale.

Nu este necesar acordul debitorului initial.

Daca preluarea datoriei este desfiintata, obligatia debitorului initial renaste, cu toate accesoriile sale, sub rezerva dreptruilor dobandite de tertii de buna-credinta.

Trebuie retinut si ca drepturile, precum si obligatiile contractuale in stransa legatura cu un bun se transmit, odata cu acesta, succesorilor cu titlu particular ai partilor.

_________________________________________________________________

Bibliografie:

Liviu Pop, Ionut-Florin Popa, Stelian Ioan Vidu, Curs de drept civil. Obligatiile, Ed. Universul Juridic, Bucuresti 2015

Download PDF