prescriptia

Prescriptia extinctiva. Analiza juridica asupra prescriptiei din Noul Cod Civil.

Esenţa însăşi a instituţiei prescripţiei extinctive este stingerea dreptului material la acţiune neexercitat în termenul de prescripţie. Astfel, prescripţia extinctivă este doar un mod sau o cauză legală de înlăturare (stingere) a răspunderii civile (lato sensu), iar nu un mod de stingere a dreptului subiectiv civil; acesta din urma va supravietui efectului extinctiv al prescriptiei, nefiind in sine afectat.

In sistemul noului cod, în limitele şi condiţiile prevăzute de lege, părţile pot să încheie convenţii privitoare la prescripţie, în special să modifice durata termenelor legale de prescripţie ori regulile de funcţionare a prescripţiei extinctive (începutul prescripţiei, suspendarea, întreruperea, calculul acesteia etc.), după cum le dictează interesele.

Dreptul material la acţiune reprezinta dreptul de a constrânge o persoană, cu ajutorul forţei publice, să execute o anumită prestaţie, să respecte o anumită situaţie juridică sau să suporte orice altă sancţiune civilă, după caz.

În consecinţă, prin obiectul şi efectul său, prescripţia extinctivă este un veritabil mod sau mijloc de înlăturare (încetare) a răspunderii civile, în sensul că după împlinirea termenului de prescripţie subiectul pasiv al raportului de constrângere nu mai poate fi constrâns, prin acţiune condamnatorie ori executorie, să execute prestaţia datorată sau să suporte orice altă sancţiune civilă, însă acesta nu este liberat de obligaţia ce îi incumbă, deoarece raportul juridic primar nefiind stins, el continuă să fie ţinut de obligaţia ce-i incumbă şi pe care o poate executa oricând de bunăvoie.

In opinia prof. Beleiu, prescriptia este “un mod de transformare a continutului raportului juridic civil, retrograndand obligatia din perfecta (asigurata prin actiune) in imperfecta (naturala)”.

Imprescriptibilitatea drepturilor la actiune:

 • Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice. Daca se invoca motive de nulitate absoluta, dreptul la actiunea in constatarea nulitatii este imprescriptibil.
 • Dreptul la actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama este imprescriptibil.
 • Dreptul la actiunea in stabilirea parternitatii este imprescriptibil doar in timpul vietii copilului.
 • Actiunea in tagada paternitatii de catre tatal biologic nu se prescrie in timpul vietii tatalui biologic.
 • Actiunea in tagada paternitatii de catre copil sau mostenitori nu se prescrie in timpul vietii copilului.
 • Dreptul la actiunea in revendicare este imprescriptibil.
 • Dreptul la actiunea negatorie este imprescriptibil.
 • Incetarea coproprietatii prin partaj poate fi ceruta oricand, afara de cazul in care partajul a fost suspendat prin lege, act juridic sau hotarare judecatoreasca.
 • Dreptul la actiunea confesorie de superficie este imprescriptibil.
 • Actiunea in rectificare in fond (art. 909 NCC)
 • Rectificarea notarii in cartea funciara este imprescriptibil.
 • Actiunea in recunoasterea calitatii de mostenitor al mostenitorului cu vocatie universala sau cu titlu universal.
 • Exceptia de reductiune este imprescriptibila extinctiv.[1]

 

Prorogarea termenului prescriptiei. In toate cazurile in care despagubirea deriva dintr-un fapt supus de legea penala unei prescriptii mai lungi decat cea civila, termenul de prescriptie a raspunderii penale se aplica si dreptului la actiunea in raspundere civila. Astfel, daca prescriptia in penal este mai lunga, se va proroga si in civil acest termen.

Conventiile privind prescriptia. Pentru a fi valabile, convenţiile trebuie încheiate de persoane care au capacitate deplină de exerciţiu şi să aibă un obiect licit, respectiv să privească:

– drepturi la acţiune prescriptibile şi disponibile (cesibile);

– durata termenelor de prescripţie;

– începutul prescripţiei;

modificarea (nu suprimarea) cauzelor legale de suspendare ori de întrerupere a prescripţiei.

Principiile efectelor prescriptiei extinctive. Efectul de stingere a dreptului material la actiune prin prescriptie este ghidat de doua principii:

 • odată cu stingerea dreptului la acţiune privind un drept principal se stinge şi dreptul la acţiune privind un drept accesoriu;
 • în cazul în care un debitor este obligat la prestaţii succesive, dreptul la acţiune cu privire la fiecare dintre aceste prestaţii se stinge printr-o prescripţie deosebită;
  • în cazul creanţelor garantate cu o ipotecă sau altă garanţie reală (gaj), prescripţia dreptului la acţiune privind creanţa principală nu atrage şi stingerea dreptului la acţiunea ipotecară
  • în cazul în care prestaţiile succesive alcătuiesc, prin finalitatea lor, rezultată din lege sau din convenţia părţilor, un tot unitar, dreptul la acţiune se va stinge printr-o singură prescripţie, iar nu prin prescripţii deosebite

Organul de jurisdictie competent nu poate aplica prescriptia din oficiu. Aceasta nici măcar nu poate fi pusă în discuţia părţilor, în virtutea rolului activ, din moment ce e vorba de o excepţie personală, iar nu de o excepţie de ordine publică.

Prescriptia poate fi opusa numai de cel in folosul caruia curge.

Dreptul de a invoca beneficiul prescripţiei extinctive, este un drept de natură potestativă.

 

 

Mod de aplicare. Prescriptia opereaza numai ope exceptionis, adica la cererea partii interesate. Prin împlinirea termenului de prescripţie, cel interesat dobândeşte doar dreptul de a se opune la condamnarea sa, iar nu şi liberarea de obligaţia ce-i incumbă, adică exonerarea de răspunderea sa civilă, contractuală sau extracontractuală.

 

[1] Dreptul la actiunea in reductiune a liberalitatilor excesive se prescrie in termen de 3 ani de la data deschiderii mostenirii sau, dupa caz, de la data la care mostenitorii rezervatari au pierdut posesia bunurilor care formeaza obiectul liberalitatilor. Atentie! Numai exceptia de reductiune este imprescriptibila extinctiv, actiunea in reductiune fiind supusa termenului general de 3 ani.

Download PDF