Procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept

Procedura se aplica in litigiile privind evacuarea din imobilele folosite sau, dupa caz, ocupate fara drept de catre fostii locatari sau alte persoane.

Caracter facultativ. Reclamantul poate alege intre procedura aceasta sau procedura de drept comun. Dispozitiile acestea nu aduc atingere drepturilor locatorului sau proprietarului la plata chiriei, despagubirilor sau a altor drepturi nascute in temeiul contractului.

Instanta competenta. Competenta apartine judecatoriei in circumscriptia careia se afla situat imobilul ocupat fara drept, chiar daca locatarul a parasit imobilul sau contractul a incetat. Este o competenta exclusiva.

Notificarea locatarului. Daca dreptul locatarului de a folosi un imobil s-a stins in urma incetarii contractului, acesta va notifica locatarul, in scris, prin executorul judecatoresc, punandu-i in vedere sa elibereze si sa predea liber imobilul, in maxim 30 zile de la comunicarea notificarii.

Intalnim 2 situatii, in functie de durata locatiunii:

  • Determinata – notificarea de evacuare e facuta cu cel putin 30 zile inainte de expirarea termenului.
  • Nedeterminata – denuntarea contractului va fi considerata si notificare de evacuare a imobilului.

Notificarea ocupantului. Daca proprietarul unui imobil doreste sa-l evacueze pe ocupantul acestuia, dupa ce dreptul de a ocupa a incetat, il va notifica in scris sa elibere imobilul in 5 zile de la comunicare.

Evacuarea voluntara. Daca locatarul sau ocupantul paraseste imobilul, locatorul poate intra in posesie fara nicio procedura judiciara de evacuare.

Sesizarea instantei. Daca locatarul/ocupantul notificat refuza sa evacueze, locatorul/proprietarul va solicita instantei sa dispuna, prin hotarare executorie, evacuarea imediata din imobil, pentru lipsa de titlu.

Cererea de evacuare se judeca cu citarea partilor, cu exceptia locatiunii care constituie titlu executoriu. Cererea se judeca de urgenta, in camera de consiliu, cu dezbateri, daca s-a dat cu citarea partilor.

Intampinarea nu este obligatorie.

Calea de atac. Hotararea de evacuare e executorie si se ataca numai cu apel in 5 zile de la pronuntare/comunicare daca s-a dat cu/fara citarea partilor.

Paratul nu poate formula cerere reconventionala, chemare in judecata sau in garantie, pretentiile acestuia urmand a fi valorificate numai pe cale separata. Paratul poate invoca aparari de fond privind temeinicia motivelor de fapt si de drept ale cererii.

Impotriva executarii hotararii de evacuare cei interesati pot introduce contestatie la executare.

Suspendarea executarii. Executarea hotararii de evacuare nu va putea fi suspendata. Totusi, la evacuarea pentru neplata chiriei se poate dispune suspendarea in cadrul cotnestatiei in anulare/apelului daca paratul consemneaza in numerar chiria la care a fost obligat si celelalte sume exigibile.

Download PDF