Subrogatia in drepturile creditorului. Subrogatia legala si conventionala

Daca in cazul cesiunii de creanta, avem de a face cu un contract nou incheiat intre cedent si cesionar, in cazul subrogatiei procedura este simplificata, fiind doar o inlocuire. Astfel, un tert platitor va plati datoria debitorului, urmand ca creditorul initial sa fie substituit, el indestulandu-se deja. In cazul subrogatiei nu se incheie niciun act juridic, ci doar se face o plata in numele debitorului.

Subrogatia poate fi privita si ca un mod de plata, creditorul initial fiind cel platit pentru a-i fi luat locul. Creditorul isi “vinde locul” unui tert platitor. Ca regula, oricine plateste in locul debitorului poate fi subrogat in drepturile creditorului, fara a putea dobandi mai multe drepturi decat acesta.

Mecanism. Subrogatia este o simpla operatiune juridica prin care se realizeaza inlocuirea creditorului cu cel care face plata creantei sale in numele debitorului; tertul care plateste va lua locul creditorului, iar debitorul va avea o datorie fata de tert. Tertul platitor va avea exact aceleasi drepturi pe care le-a avut creditorul initial. In cazul subrogatiei nu va fi nevoie de un contract, ca la cesiunea de creanta, ci doar ca un tert platitor sa execute acea creanta in numele debitorului; dupa aceasta, el se va substitui creditorului. Observam ca, de fapt, subrogatia, la fel ca cesiunea, inseamna schimbarea subiectului activ al obligatiei.

Subrogaţia convenţională. Este un contract încheiat între creditor şi cel care efectuează plata în numele debitorului sau între cel care face plata şi debitorul obligaţiei. O astfel de subrogaţie trebuie să fie expresă şi, pentru a fi opusă terţilor, trebuie constatată prin înscris.

 • Consimtita de creditor
  • creditorul, in momentul in care primeste plata de la un tert, in transmite acestuia toate drepturile pe care le avea impotriva debitorului; astfel, va fi nevoie de acordul creditorului initial cu privire la inlocuirea sa de catre cel care a facut plata.
  • opereaza fara consimtamantul debitorului; orice stipulatie contrara e considerata nescrisa (similar cesiunii de creanta)

Subrogatia consimtita de creditor se poate realiza oricand, orice stipulatie contrara fiind considerata nescrisa; asadar, debitorul nu ii poate interzice creditorului sa-si substituie alt tert platitor atunci cand doreste.

 • Consimtita de debitor (imprumutul)
  • debitorul se imprumuta pentru a-si plati datoria si, astfel, transmite imprumutatorului drepturile pe care le avea creditorul fata de acea datorie
  • actul de imprumut si chitanta de plata trebuie sa aiba data certa
  • in actul de imprumut se va declara ca suma a fost imprumutata strict pentru a plati datoria
  • chitanta va mentiona ca plata a fost facuta cu banii imprumutati
  • opereaza fara consimtamantul creditorului initial, in lipsa unei stipulatii contrare

In schimb, in cazul subrogatiei consimtite de debitor (imprumutul), subrogatia va opera tot fara consimtamant din partea creditorului initial, debitorul avand libertatea sa se imprumute si sa-si substituie pozitia imprumutatorului, cu conditia ca partile sa nu fi stipulat altfel – daca in contract ii este interzis debitorului sa-si substituie pozitia (in lipsa de stipulatie contrara), acesta va fi obligat sa respecte aceasta situatie.

Subrogatia legala. Se produce de drept, indiferent de consimtamantul creditorului sau al debitorului, in urmatoarele cazuri:

 • Un creditor plateste in locul altuia. Un creditor privilegiat (cu ipoteca/privilegiu) plateste in locul altui creditor (chiar si chirografar; cel privilegiat se subroga.
 • Cumparatorul isi cumpara si garantia. Dobanditorul unui bun il plateste pe cel ce detinea o creanta cu garantie asupra acelui bun; pe scurt, cumparatorul unui bun ipotecat plateste el respectiva ipoteca si radiaza creanta, urmand sa se subroge in locul titularului creantei.
 • Codebitorul solidar plateste integral. Un codebitor solidar plateste integral, apoi se poate intoarce in regres impotriva celorlalti codebitori; acest drept de regres are ca temei subrogatia legala a platitorului in drepturile creditorului comun. Atentie! Potrivit art. 1456 NCC, debitorul solidar care a executat obligatia nu poate cere codebitorilor sai decat partea din datorie ce revine fiecaruia dintre ei, chiar daca se subroga in drepturile creditorului.
 • Mostenitorul plateste cu bunurile sale datoriile succesiunii. Mostenitorul platitor se va subroga in drepturile creditorului ce detinea creanta asupra mostenirii

Subrogatia legala nu solicita niciun inscris. Daca subrogatia este constatata printr-un inscris, nu mai vorbim despre o subrogatie de drept, legala, ci despre una conventionala, fie consimtita de creditor (primeste banii de la un tert), fie consimtita de debitor (se imprumuta si plateste un tert in numele lui).

Efecte. Subrogatia isi produce efectele din momentul platii pe care tertul o face in folosul creditorului. Prin aceasta substituire, noul creditor va beneficia de toate drepturile pe care creditorul initial le are impotriva debitorului; va dobandi atat dreptul principal de creanta, cat si drepturile accesorii, care include si garantiile aferente creantei. Aceasta produce efecte impotriva debitorului principal si a celor care au garantat obligatia; acestia din urma (garanti sau fideiusori) vor putea insa opune noului creditor aceleasi mijloace de aparare pe care le avea impotriva creditorului initial.

Efecte in cazul subrogatiei partiale. In cazul unei subrogatii partiale, cand practic solvensul plateste numai o parte din datorie, creanta si accesoriile sale se impart intre creditorul initial si subrogat, drepturile creditorului initial stramutandu-se la solvens numai in limita platii efectuate de acesta din urma. De regula, in caz de subrogatie partiala, creditorul initial si subrogatul vin in concurs, fara ca intre ei sa existe un drept de preferinta. Prin exceptie, atunci cand creditorul initial este titularul unei garantii, va avea un drept de preferinta fata de solvens (noul creditor), putand astfel sa-si satisfaca prioritar creanta.

Totusi, prin exceptie de la exceptie, daca creditorul initial s-a obligat fata de solvens (noul creditor) sa garanteze suma pentru care a operat subrogatia (suma platita de solvens), solvens va fi cel preferat. Observam ca noul creditor ii poate cere creditorului initial sa renunte la prioritatea sa, chiar daca are un drept de preferinta (ex: ipoteca).

 

Bibliografie:

http://revista.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2017/10/02_Revista_Universul_Juridic_nr_09-2017_PAGINAT_BT_I_Nicolae.pdf

Tudor-Vlad Radulescu, Teona Elena Radulescu, Culegere de subiecte, 2018, Editura Hamangiu

Download PDF