Revizio

Actiunea in realizare – Actiunile in justitie (1)

Cererile in realizarea dreptului sunt acelea prin care reclamantul, ce se pretinde titularul unui drept subiectiv, solicita instantei sa-l oblige pe parat la respectarea dreptului, iar daca acest lucru nu mai este posibil, la despagubiri, pentru prejudiciul suferit. Ele reprezinta regula, hotararea care se pronunta putand sa fie executata silit, daca debitorul nu-si executa de bunavoie obligatia. [1]

Exemple:

  • Actiunea in revendicare
  • Actiunea prin care se solicita predarea unei sume de bani
  • Evacuarea unui imobil
  • Indeplinirea unei obligatii contractuale
  • Rezilierea
  • Rezolutiunea unui contract
  • Anularea unui act (invocarea nulitatii relative sau absolute)
  • Actiuni delictuale (actiuni in despagubiri)

Aceasta categorie de actiuni conduce intotdeauna la hotarari susceptibile de executare silita. Solutionand o asemenea actiune, instanta il condamna pe parat sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva. Hotararea instantei constituie titlu executorie. Actiunea in realizare primeaza intotdeauna fata de o eventuala actiune in constatare (art. 35 NCPC).[2]

Ca mentiune, cererea prin care se solicita declararea nulitatii absolute sau relative a unui act juridic este o cerere in realizare, iar nu in constatare.

______________________________________________________________________________________

[1] V. M. Ciobanu, T.  Briciu, C. Dinu – Drept procesual civil. Drept executional civil. Arbitraj, National, 2013

[2] Gabriela Raducan, Madalina Dinu, Fise de procedura civila ed a 2-a, Editura Hamangiu, 2014.

Download PDF