Revizio

Actiunile patrimoniale (personale, reale si mixte) – Actiunile in justitie (4)

Actiunile patrimoniale in justitie sunt acelea al caror continut este evaluabil in bani:

Actiuni personale

Sunt folosite atunci cand se valorifica un drept personal. In cazul cererilor personale, titularul dreptului poate chema in judecata numai subiectul pasiv din raportul obligational.

In cazul competentei teritoriale, se aplica regula de drept comun, fiind competenta instanta de la domiciliul paratului (art. 107 NCPC).

Actiunea personala urmareste obtinerea bunului in natura numai cand este vorba de executarea unei obligatii de a da; in cazul obligatiei de a face sau a nu face, pentru neexecutarea obligatiei se pot obtine numai daune-interese.

Dreptul la actiune se prescrie in 3 ani,  cu exceptia situatiilor in care partile au convenit un alt termen de prescriptie sau daca legea nu prevede un alt termen.

Actiunile reale

Sunt folosite atunci cand se valorifica un drept real. Poate fi chemat in judecata orice detinator al lucrului, deoarece reclamantul urmareste dreptul asupra bunului sau chiar bunul in mainile oricui s-ar afla, titularul avand dreptul de urmarire. Aceasta actiune confera un drept de preferinta fata de ceilalti creditori ai paratului, in timp ce actiunea personala nu exclude concursul celorlalti creditori privilegiati.

Actiunea reala urmareste obtinerea bunului in natura.

In cazul actiunilor reale imobiliare, competenta este instanta pe raza careia se afla imobilul (art. 117 NCPC).

Pot exista actiuni reale imprescriptibile extinctiv (actiunea in revendicare sau iesire din indiviziune), actiuni prescriptibile intr-un an in caz de avulsiune, actiuni prescriptibile in 10 ani (art. 2518 NCC – se prescrie in termen de 10 ani dreptul la actiune privitor la drepturile reale care nu sunt declarate prin lege imprescriptibile ori nu sunt supuse altui termen de prescriptie) etc.

Exemple: actiunea in revendicare, confesorie, negatorie, posesorie, granituire, partaj etc.

Actiuni mixte

Prin aceste actiuni se valorifica in acelasi timp, un drept real si un drept de creanta, in czul in care drepturile invocata au aceeasi cauza generatoare sau se afla intr-un raport de conexitate.

Sunt acele actiuni care provin dintr-o creanta si un drept real (spre exemplu, cumparatorul cere predarea bunului de la vanzator; el are o actiune ex contractum, obligarea vanzatorului sa-i predea bunul, dar prin efectul translativ de proprietate, el poate ocupa si proprietatea, fiind astfel o actiune mixta).

In cazul actiunilor mixte este vorba despre valorificarea unui drept real si a unui drept de creanta in cadrul aceluiasi capat de cerere, iar nu in cadrul unei cereri de chemare in judecata complexe.

Cererile mixte au competenta alternativa (locul situarii imobilului/locul domiciliului paratului).

______________________________________________________________________________________

Bibliografie:

V. M. Ciobanu, T.  Briciu, C. Dinu – Drept procesual civil. Drept executional civil. Arbitraj, National, 2013

Gabriela Raducan, Madalina Dinu, Fise de procedura civila ed a 2-a, Editura Hamangiu, 2014.

Traian Briciu – note de curs

Download PDF