Revizio

Administrarea si verificarea inscrisurilor – “Probele in procesul civil” (4)

Administrarea inscrisurilor

Inscrisurile se depun:

 • odata cu cererea de chemare in judecata (R)
 • odata cu intampinarea (P)
 • odata cu cererea reconventionala (P)

Instanta trebuie sa le incuviinteze.

1. Inscrisul se afla in posesia partii care il foloseste

Depunerea inscrisului. Daca prin lege nu se dispune altfel, fiecare parte are dreptul sa depuna inscrisurile de care intelege sa se foloseasca, in copie certificata pentru conformitate, sub sanctiunea de a nu se tine seama de inscris.

Daca partea adversa nu poate sa-si dea seama de exactitatea copiei fata cu originalul infatisat in sedinta, judecatorul va putea acorda un termen scurt, obligand partea sa depuna originalul in pastrarea grefei.

Inscrisurile intocmite in alta limba trebuie insotite de traduceri legalizate.

Inscrisurile depuse in original nu vor putea fi retrase decat dupa ce se vor lasa copii legalizate la grefierul instantei. Inscrisurile depuse in copie nu pot fi retrase deloc.

2. Inscrisul se afla in posesia adversarului

Obligatia prezentarii inscrisului. Cand partea invedereaza ca partea adversa detine un inscris probatoriu, referitor la proces, instanta poate ordona infatisarea lui.

Partea adversa va fi obligata sa depuna inscrisul daca:

 • Inscrisul este comun partilor din proces;
 • Daca insasi partea adversa s-a referit in proces la acest inscris;
 • Daca, dupa lege, ea este obligata sa infatiseze inscrisul.

Refuzul de a prezenta inscrisul. Daca partea refuza sa depuna inscrisul, instanta va socoti ca fiind dovedite afirmatiile partii care solicita depunerea inscrisurilor – prezumtie simpla, ce poate fi combatuta. De asemenea, partea poate refuza sa raspunda la interogatoriu sau sa se prezinte, vor putea fi socotite ca dovedite afirmatiile facute in continutul inscrisului.

Cererea de prezentare a inscrisului poate fi respinsa, motivat, daca:

 • inscrisul se refera la chestiuni strict personale privind demnitatea si viata privata;
 • depunerea inscrisului ar incalca indatorirea legala de pastrare a secretului;
 • depunerea inscrisului ar atrage urmarirea penala a partii/sotului/rude/afin pana la gradul III-lea inclusiv.

3. Inscrisul se afla in posesia judecatorului delegat

Regula. Instanta se poate deplasa la locul unde se afla inscrisul, daca acesta nu poate fi prezentat deoarece aducerea ar fi prea costisitoare sau inscrisurile sunt prea voluminoase ori numeroase. De asemenea, instanta poate solicita depunerea de extrase sau copii certificate de catre persoana care le detine.

Daca inscrisurile se afla intr-o alta localitate, se poate recurge la comisia rogatorie. Prezenta procurorului e obligatorie cand participarea acestuia la judecata e ceruta de lege.

Exceptie. Instanta, tinand seama de imprejurari, poate sa ceara doar prezentarea unor extrase sau copii de pe inscrisurile solicitate.

4. Inscrisul se afla in posesia unui tert

Daca tertul are in posesie un inscris necesar solutionarii procesului, va putea fi citat ca martor, punandu-i-se in vedere sa aduca inscrisul la instanta.

Daca detinatorul este persoana juridica, reprezentantii ei vor putea fi citati ca martori.

Tertul poate refuza infatisarea inscrisului daca continutul inscrisului se refera la chestiuni strict personale, s-ar incalca indatorirea legala de pastrare a secretului sau ar atrage urmarirea penala a lui, sotului sau rudelor gr. 3 inclusiv.

5. Inscrisul se afla in posesia unei autoritati/institutii publice

Instanta va face o adresa catre acea autoritate sau institutie si va stabili termenul in care sa fie depus inscrisul, punand in vederea reprezentantului masurile care vor fi luate in caz de nedepunere. Amenda se va aplica reprezentantului unitatii, nu unitatii.

Autoritatea este in drept sa refuze prezentarea inscrisului daca se aduce atingere pentru apararea nationala, siguranta publica sau relatiile diplomatice.

Daca nu se invoca unul dintre cazurile de mai sus, se vor depune doar extrase de pe aceste inscrisuri.

—–

Inscrisuri care nu pot fi depuse: cele detinute de notari, avocati, autoritati publice (de exemplu, continutul cartilor funciare, planurile cadastrale). In aceste ipoteze se prezinta extrase sau sunt cercetate de judecator la locul unde acestea se afla.

De principiu, testamentul aflat in pastrarea unui notar nu se poate trimite in original, dar se depune in copie ceriticata. Instanta se poate deplasa sa il verifice.

Exceptia: poate fi solicitat si in original, daca este necesara efectuarea unei expertize grafoscopice.

Verificarea inscrisurilor

1. Recunoasterea sau contestarea inscrisului sub semnatura privata

Regula. Acela caruia i se opune un inscris sub semnatura privata este dator fie sa recunoasca, fie sa conteste scrierea ori semnatura.

Se aplica inscrisurilor sub semnatura privata, dar, in practica, se aplica si scrierilor care au rolul de inceput de dovada scrisa.

Procedura se efectueaza daca cel care a semnat:

 • nu recunoaste inscrierea sau semnatura (recunoaste sau contesta);
 • mostenitorul acestuia declara ca nu cunoaste scrisul sau semnatura.

In ambele situatii, judecatorul e obligat sa treaca la etapa verificarii de scripte

Termen contestare. Contestarea trebuie efectuata pana la primul termen dupa depunerea inscrisului, sub sanctiunea decaderii. Nu se poate contesta direct in apel/recurs un inscris depus la prima instanta.

Daca inscrisul este depus direct in apel/recurs se va putea apela la procedura de verifiare de scripte. Acesta este incident cu privire la proba cu inscrisuri. Daca in recurs se depune un inscris nou, se poate face verificare direct in recurs.

Verificarea o poate face si instanta din oficiu.

Verificarea se face:

 • pe cale incidentala (in proces printr-o actiune in constatare).
  • Competenta este a instantei competente sa solutioneze in:
  • Fond – daca e invocat in prima instanta;
  • Recurs – daca e adus incris nou;
  • Revizuire – cand e contestat inscrisul;
 • pe cale principala (intr-o actiune preventiva) Trebuie sa nu existe/ sa nu fi existat un proces pe rol in care sa fie folosit acel inscris.

Instanta va pune partea care ce presupune ca a scris sa faca o scriere sub dictare in fata ei si va compara aceasta scriere cu cea din inscris, precum si din alte inscrisuri necontestate. De obicei, judecatorul nu se bazeaza pe aprecierea facuta de el si se va trece la executarea unui expertize.

Refuzul de a scrie sau de a semna = o recunoastere (o prezumtie simpla ce trebuie completata cu alte dovezi).

Daca judecatorul nu este lamurit dupa simpla comparatie, va ordona o expertiza si va obliga partile se depuna inscrisul si scrieri de comparatie (inscrisuri necontestate). Asadar, expertiza e o solutie subsidiara.

In urma expertizei se va decide daca inscrisul/semnatura apartine sau nu partii. In functie de asta, instanta decide daca pastreaza sau nu inscrisul printr-o incheiere interlocutorie.

Daca se constata ca scrisul/semnatura nu apartine partii, nu exista consecinte penale, ci instanta va inlatura inscrisul de la dosar.

Actul procedural prin care instanta se exprima dupa verificarea de scripte este o incheiere interlocutorie care se ataca odata cu fondul.

2. Dovedirea inscrisului ca fals

Procedura falsului. Are conotatii penale si se va ajunge la tragerea la raspundere penala, nu doar la inlaturarea inscrisului de la dosar.

Inscrisul autentic poate fi verificat numai prin procedura falsului.  Astfel, ca deosebire fata de inscrisurile sub semnatura privata, unde se poate apela si la procedura de verificare de scripte, nu este obligatoriu sa se ajunga in procedura falsului.

In cazul unui act autentic, problema e ca o autoritate garanteaza identitatea unei persoane care a semnat. De aceea se verifica doar prin procedura falsului, pentru ca doar printr-o fapta penala se poate induce in eroare autoritatea in acest fel.

Termen. Cererea de verificare se face de partea interesata la primul termen dupa depunerea inscrisului de catre una dintre parti. Se poate face si in apel/recurs daca inscrisul este depus in aceasta etapa.

Cererea se poate face personal sau prin mandat special.

Cererea de fals va trebui motivata (art. 304). Cererea nemotivata poate fi ignorata de instanta.

Procedura falsului incepe prin citarea partii care foloseste inscrisul (partii acuzate de fals), cu mentiunea de a se prezenta in procedura discutarii falsului.

Prezenta partii va fi personala sau prin mandatar cu procura speciala

Daca partea care se foloseste de inscris nu vine la proces, desi a fost legal citata, sau vine la proces, dar refuza sa raspunda sau sustine ca nu mai intelege sa foloseasca inscrisul, judecatorul va inlatura inscrisul de la dosar.

Tot la acel termen, judecatorul va intreba partea care a demarat procedura daca intelege sa insiste in procedura declararii in fals. Daca partea care a denuntat inscrisul ca fals nu vine la proces, refuza sa raspunda sau isi retrage declaratia de denuntare, inscrisul va fi considerat ca recunoscut (art. 307 alin. 3).

Prin toate acestea, se incearca sa nu se ajunga la penal. Se incearca sa se ramana la civil.

Daca ambele parti se mentin pe aceleasi pozitii, judecatorul va proceda la intocmirea unui proces-verbal, va constata starea materiala a inscrisului si va semna inscrisul impreuna cu grefierul si partile, spre neschimbare. Procesul verbal se va intocmi:

 • La data la care se face contestatia – daca partea care foloseste inscrisul e prezenta, avand obligatia de a prezenta originalul
 • La termenul stabilit pentru depunerea originalului – daca partea care foloseste inscrisul NU a fost prezenta la termenul la care s-a contestat inscrisul.

Instanta va proceda la trimiterea procesului-verbal si a inscrisului denuntat ca fals catre parchetul competent pentru cercetarea falsului.

Daca cel care se foloseste de inscris staruie sa il foloseasca + partea care denunta inscrisul NU renunta la denunt => instanta poate sa continue judecata sau o poate suspenda, daca cel care a defaimat inscrisul ca fals indica autorul sau complicele. Daca ii cunoaste, suspendarea este una facultativa.

Daca cel care a defaimat inscrisul NU indica autorul/complicele, cauza se trimite la parchet, dar NU se suspenda.

 1. Daca instanta decide sa supende, procesul civil se va relua dupa ce se termina procesul penal.
 2. Daca nu suspenda, se va judeca tinandu-se cont de inscris, iar daca in procesul penal se decide ca inscrisul este fals, exista procedura revizurii pe baza de inscris fals. Nu intervine intotdeauna revizuirea, deoarece este necesar ca instanta sa se intemeieze in decizia sa pe acel inscris.

In cazul in care potrivit legii actiunea penala nu poate fi pusa in miscare ori nu poate continua, cercetarea falsului se face de instanta civila prin orice mijloc de proba.

Aceasta se poate intampla cand se indica autorul, dar autorul a decedat. Daca partea decedeaza pe parcursul urmaririi penale, procurorul poate sa declanseze el actiunea penala pentru desfiintarea inscrisului. La art. 315 CPP se vorbeste despre clasarea cauzei de catre procuror ca mijloc de incetare a urmaririi penale. Se spune ca se dispune clasarea cand exista unul dintre cazurile de la art. 16 alin. 1. Sunt acolo unele cazuri cand se conserva totusi posibilitatea ca actul sa fie fals, de exemplu daca se constata ca actul este fals, dar nu se dovedeste care este persoana care l-a falsificat. Aici se dispune clasarea. De asemenea, daca intervine amnistia sau prescriptia, nu inseamna ca acesta e un inscris adevarat. Prin ordonanta de clasare, procurorul sesizeaza judecatorul de camera preliminara cu propunerea de desfiintare a inscrisului. Astfel, se poate sa nu se ajunga la dispozitiile din NCPC care se refera la situatia in care penalul nu se pronunta asupra desfiintarii inscrisului, deoarece judecatorul de camera preliminara este tot instanta penala sesizata de procuror cu desfiintarea acestui inscris. Dispozitiile NCPC ramane fara aplicare.

Daca nu este posibila tragerea la raspundere penala, dar din alte motive decat cea ca fapta nu exista (ex: moartea autorului, prescriptia, negasirea autorului), falsul va fi cercetat pe cale incidentala de catre instanta civila (art. 308).  Se va aplica art. 308 in detrimentul art. 315 CPP in situatii precum aceea in care autorul falsului este deja mort in momentul in care se declanseaza procedura falsului, procurorul nu trimite la judecatorul de camera preliminara propunerea de desfiintare a inscrisului.

 

Download PDF