Revizio

Aratarea titularului dreptului – Interventia fortata (3)

Aratarea titularului dreptului poate fi facuta numai de catre parat si numai in cazul cererilor prin care se urmareste valorificarea unui drept real. Asadar, se aplica numai la actiunile reale, nu si cele personale (drepturi de creanta).

Cerinte specifice:

  • Prin cererea introductiva, reclamantul sa fi urmarit valorificarea unui drept real – actiune reala, nu personala sau mixta;
  • Paratul sa fie detentor precar sau se exercite in numele altuia un drept asupra bunului din obiectul actiunii introductive;
  • Paratul sa-l indice pe titularul dreptului

Termen. Paratul poate face aratarea titularului printr-o cerere motivata, depusa odata cu intampinarea sau, daca nu e obligatorie, cel tarziu la primul termen de judecata in fata primei instante.

Natura cererii. Fiind o cerere incidentala, opereaza prorogarea de competenta si este judecata de instanta sesizata cu cererea principala. Nu este supusa procedurii regularizarii.

Admisibilitatea in principiu. Daca instanta incuviinteaza in principiu cererea, incheierea va putea fi atacata numai odata cu fondul. Insa, incheierea de respingere a cererii poate fi atacata separat. Dupa admierea in principiu, tertul indicat dobandeste calitatea de parte in proces si are obligatia de a formula intampinare.

Situatii posibile:

  • Tertul recunoaste sustinerile paratului, iar reclamantul consimte ca tertul sa ia locul paratului initial. Astfel, tertul aratat ca titular al dreptului real va lua locul paratului, care va fi scos din proces.
  • Tertul recunoaste sustinerile paratului, dar reclamantul nu consimte
  • Tertul se prezinta, dar contesta sustinerile paratului
  • Tertul, desi legal citat, nu se infatiseaza si nici nu-si exprima pozitia fata de cele sustinute de parat

In ultimele 3 situatii, tertul va dobandi calitatea de intervenient principal; procesul va continua intre reclamant, parat si intervenientul principal. Atentie! Chiar daca reclamantul nu consimte ca tertul sa-i ia locul paratului, tertul tot va intra in proces in calitate de intervenient principal.

Reglementare speciala. Ca regula, cererea de aratare a titularului dreptului este facultativa. Insa, potrivit 865 C. Civ., titularii drepturilor corespunzatoare proprietatii publice sunt obligati sa il introduca in proces pe titularul dreptului de proprietate publica.

 _________________________________________________________________________________________

Bibliografie:

G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2016.

Traian Briciu, Note de curs, 2016

Download PDF