Actiuni principale, accesorii si incidentale – Actiunile in justitie (5)

Actiunile sunt impartite in raport cu calea procedurala aleasa de parte.  Pentru a vorbi despre aceasta clasificare este necesar sa existe un proces in curs, pornit prin cererea de chemare in judecata, care are un capat principal (cererea principala), iar raportat la aceasta se pot formula cereri a caror rezolvare depinde de solutia din cererea […]

Actiunile patrimoniale (personale, reale si mixte) – Actiunile in justitie (4)

Actiunile patrimoniale in justitie sunt acelea al caror continut este evaluabil in bani: Actiuni personale Sunt folosite atunci cand se valorifica un drept personal. In cazul cererilor personale, titularul dreptului poate chema in judecata numai subiectul pasiv din raportul obligational. In cazul competentei teritoriale, se aplica regula de drept comun, fiind competenta instanta de la […]

Actiunea in constituire – Actiunile in justitie (3)

Cererile in constituire de drepturi sunt acelea care urmaresc schimbarea sau desfiintarea unor raporturi juridice vechi si crearea unor raporturi juridice noi intre parti ori prin care reclamantul solicita aplicarea legii la anumite fapte si date pe care le inovca, pentru a se deduce consecintele care se impun (ex. Cerere de divort, cerere de punere […]

Actiunea in constatare – Actiunile in justitie (2)

Cererile in constatare sunt acelea prin care reclamantul solicita instantei sa constate numai existatenta unui drept al sau sau inexistenta unui drept al paratului, deci daca exista sau nu un raport juridic. Are aceeasi tipologie cu cea in realizare dar, din perspectiva scopului, reclamantul nu-si propune sa-l realizeze (execute silit), ci doar sa-l constate; spre […]

Actiunea in realizare – Actiunile in justitie (1)

Cererile in realizarea dreptului sunt acelea prin care reclamantul, ce se pretinde titularul unui drept subiectiv, solicita instantei sa-l oblige pe parat la respectarea dreptului, iar daca acest lucru nu mai este posibil, la despagubiri, pentru prejudiciul suferit. Ele reprezinta regula, hotararea care se pronunta putand sa fie executata silit, daca debitorul nu-si executa de […]

Transmiterea calitatii procesuale. Exceptia lipsei calitatii procesuale. Cedarea calitatii de parte.

În dreptul procesual civil, determinarea calităţii procesuale este denumită legitimare procesuală (legitimatio ad causam). În orice acţiune în justiţie, instanţa este obligată să verifice calitatea părţilor, întrucât raportul de drept procesual nu se poate lega valabil decât între titularii dreptului ce rezultă din raportul de drept material dedus judecăţii. Spre deosebire de capacitatea procesuala care […]

Capacitatea procesuala de folosinta si de exercitiu. Exceptia lipsei capacitatii procesuale. Curatela speciala

Capacitatea procesuala (legitimatio ad processum) presupune o delimitare intre capacitatea procesuala de folosinta si capacitatea procesuala de exercitiu. Capacitatea procesuala de folosinta Capacitatea procesuala de folosinta consta in aptitudinea unei personae de a avea drepturi si olbigatii pe plan procesual. Poate fi parte in judecata orice persoana care are folosinta drepturilor civile.[1] Potrivit art. 56 […]

Interesul – Conditiile actiunii civile (2)

Existenţa interesului este urmărită pe tot parcursul procesului, nu numai cu privire la cererea introductivă de instanţă, ci şi în cazul tuturor celorlalte acte procedurale îndeplinite de părţi pe parcursul desfăşurării procesului. Prin urmare, dacă activitatea judiciară nu-i poate procura părţii un interes practic, cererea sa va fi respinsă pentru lipsa acestei cerinţe.[1] Înalta Curte […]

Formularea unei pretentii – Conditiile actiunii civile (1)

Legea prevede ca oricine are o pretenţie împotriva unei alte persoane ori urmăreşte soluţionarea în justiţie a unei situaţii juridice are dreptul să facă o cerere înaintea instanţei competente.[1] Asadar, pentru exercitarea actiunii civile este necesar ca o persoana sa pretinda un drept subiectiv civil sau sa se prevaleze de o situatie juridica pentru a […]

Principiile fundamentale ale procesului civil

Principiile procesului civil reprezinta reguli esentiale ce guverneaza intregul proces civil, in ambele sale faze, atat sub aspectul organizarii judiciare, cat si al desfasurarii judecatii si executarii silite. Aceste principii determina structura interna a procesului civil, guvernand desfasurarea lui si pe baza carora se stabilesc raporturile procesuale dintre partile litigante precum si dintre acestea si […]

Asa ne intelegem! – Clauza de interpretare

Art. 1266 Noul Cod civil: “Contractele se interpreteaza dupa vointa concordanta a partilor, iar nu dupa sensul literal al termenilor.” Revenind la premisa ca in viata de zi cu zi a unei afaceri, contractele sunt consacrarea juridica a operatiunilor incheiate, este foarte important ca acestea sa fie redactate in asa fel incat sa poata fi […]

Numai tu! – Clauza de exclusivitate

Aceasta clauza nu are un sediu fix al materiei, fiind mai degraba o clauza creata din necestiatile de practica comerciala. De cele mai multe ori, ea are ca obiect asigurarea monopolului pentru incheierea de afaceri de catre partenerul contractual al unei persoane pe un anumit teritoriu. De exemplu, daca s-ar insera o clauza de exclusivitate […]

Nu mai spui la nimeni! – Clauza de confidentialitate

Art. 1184 Noul Cod civil: “Cand o informatie confidentiala este comunicata de catre o parte in cursul negocierilor, cealalta parte este tinuta sa nu o divulge si sa nu o foloseasca in interes propriu, indiferent daca se incheie sau nu contractul. Incalcarea acestei obligatii atrage raspunderea partii in culpa.” Aceasta clauza este diferita de cea […]

Dupa fapta si rasplata – Clauza penala

Art. 1538 alin. (1) Noul Cod civil: “Clauza penala este aceea prin care partile stipuleaza ca debitorul se obliga la o anumita prestatie in cazul neexecutarii obligatiei principale.” Clauza penala este cel mai frecvent intalnita in contractele dintre profesionisti, asadar in circuitul comercial, unde contractele au o valoare mare si un impact semnificativ asupra vietii […]

Intai termini tu, apoi eu! – Exceptia de neexecutare

Art. 1556 alin. (1) Noul Cod civil: “Atunci cand obligatiile nascute dintr-un contract sinalagmatic sunt exigibile, iar una dintre parti nu executa sau nu ofera executarea obligatiei, cealalta parte poate, intr-o masura corespunzatoare, sa refuze executarea propriei obligatii, afara de cazul in care din lege, din vointa partilor sau din uzante rezulta ca cealalta parte […]

Contractul la distanta – contractele incheiate in comertul online

Unul din 4 români cu acces la internet este cumpărător online, trendul fiind ascendent. Orice achiziţie online implică încheierea unui contract electronic. Dezvoltarea serviciilor societăţii informaţionale într-un spaţiu fără frontiere interne reprezintă un mijloc esenţial pentru eliminarea barierelor care despart popoarele europene. Comerţul electronic va stimula creşterea economică a întreprinderilor europene, precum şi investiţiile în inovaţii […]

Negocierea contractelor – Obligatia de a informa

Contractele nu ar trebui privite ca fiind simple acorduri de voință între părți, ci mai degrabă un rezultat al negocierilor. Nu este o simplă înșiruire de obligații, ci, cu riscul de a exagera, un real instrument de persuasiune prin care se clarifică drepturi și obligații contractuale. Cei mai avizi utilizatori, oamenii de afaceri, trebuie să înțeleagă […]