Revizio

Category: Drept procesual civil

Competenta materiala

Dupa ce s-a stabilit ca pricina este de competenta instantelor judecatoresti (competenta generala), in cadrul sistemului acestor organe judiciare urmeaza a se determina daca pricina

citeste articolul