Revizio

Cercetarea procesului prin administrarea probelor de către avocați

Noua optică a legiuitorului a fost de a dinamiza această procedură prin introducerea obligației ce incumbă instanței, și anume de a întreba părțile, la primul termen de judecată, legal citate fiind și prezente sau reprezentate de avocat/consilier juridic, dacă doresc să se prevaleze de această instituție. Procedura necesită acordul expres al ambelor părți.

Legislația mai prezintă un avantaj în acest caz, un avantaj patrimonial, ce constă în posibilitatea restituirii a jumătate din suma achitată cu titlu de taxă judiciară de timbru, în cazul în care probele au fost administrate de către avocați sau consilieri juridici, prevăzută în O.U.G. 80/2013 art. 45 alin. (1) lit. h) și alin. (2) teza a doua.

Art. 366 al Codului de procedură civilă prevede domeniul de aplicare a acestei proceduri, ea fiind aplicabilă tuturor litigiilor, exceptând litigiile ce privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, relațiile de familie, precum și orice alte drepturi asupra cărora nu permite să se facă tranzacție, astfel extinzându-se sfera de aplicare a instituției, putându-se aplica și litigiilor nepatrimoniale în condițiile și excepțiile prevăzute de Cod.

Dacă părțile au ales, în fața instanței și în condițiile legii, această procedură, din acest moment dreptul lor se transformă într-o obligație procesuală ce se menține pe tot parcursul procesului, inclusiv în fața instanței de apel.

Dacă va exista imposibilitatea de administrare a probelor de către avocați sau consilieri juridici, cum ar fi cercetarea la fața locului, interogatoriul, audierea unor categorii de martori, verificarea de scripte, procedura falsului, în măsura în care sunt admise de instanță, ar trebui administrate înainte de începerea derulării procedurii de administrare al probelor.

Odată cu încuviințarea probelor, în baza art. 371 NCPC, instanța va stabili un termen de 6 luni, ținând seama de complexitatea și volumul acestora. Acest termen este susceptibil de prelungiri.

Această procedură este una consensuală si facultativă.

Continuarea articolului pe abcjuridic.ro

Download PDF