Revizio

Cercetarea procesului

Scopul. In etapa de cercetare a procesului se indeplinesc, in conditiile legii, acte de procedura la cererea partilor sau din oficiu, pentru pregatirea dezbaterii in fond a procesului, daca este cazul.

In cadrul acestei proceduri, instanta:

  • rezolva exceptii
  • examineaza cererile de interentie
  • examineaza fiecare pretentie si aparare in parte pe baza cererii de chemare in judecata, a intampinarii, a raspunsului la intampinare si a explicatiilor partilor=
  • va constata pretentiile
  • dispune, la cerere, masuri asiguratorii
  • va lua act de renuntarea reclamantului, de achiesarea paratului sau de tranzactia partilor

Estimarea duratei cercetarii. La primul termen de judecata la care partile sunt legal citate, judecatorul, dupa ascultarea partilor, va estima durata necesara pentru cercetarea procesului, tinand cont de imprejurarile cauzei, astfel incat procesul sa fie solutionat intr-un termen optim si previzibil. Durata estimata va fi consemnata printr-o incheiere preparatorie.

Administrarea probelor. Judecatorul, la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate, pune in vedere acestora, daca sunt reprezentate sau asistate de avocat, ca pot sa convina ca probele sa fie administrate de catre avocatii lor.

Locul cercetarii procesului. Cercetarea procesului are loc in fata judecatorului, in camera de consiliu, cu citarea partilor. In caile de atac cercetarea procesului, daca este necesara, se face in sedinta publica.

Asigurarea celeritatii. Pentru cercetarea procesului, judecatorul fixeaza termene scurte, chiar de la o zi la alta; pentru motive temeinice, se pot acorda termene mai indelungate. Judecatorii vor dispune verificarea efectuarii procedurilor de citare si comunicare dispuse pentru fiecare termen.

Suspendarea judecatii cauzei. Cand constata ca desfasurarea normala a procesului este impedicata din vina reclamantului, prin neindeplinirea obligatiilor stabilite in cursul judecatii, potrivit legii, judecatorul poate suspenda judecata, aratand in incheiere care anume obligatii nu au fost obligate. Din momentul suspendarii, fiind din vina reclamantului, va curge termenul de perimare. Judecata va fi reluata la cererea partii si daca au fost indeplinite conditiile.

Imprejurari care pun capat procesului. In cazul in care, in cursul cercetarii procesului:

  • reclamantul renunta la judecarea cererii ori la dreptul pretins
  • intervine invoiala partii
  • sunt admise exceptii care pun capat in intregime procesului

Terminarea cercetarii procesului. Cand judecatorul se socoteste lamurit, prin incheiere interlocutorie, declara cercetarea procesului incheiata si fixeaza termen pentru dezbaterea fondului in sedinta publica. In plus, in vederea dezbaterii fondului, judecatorul pune in vedere partilor sa redacteze note privind sustinerile si sa le depuna la dosar cu cel putin 5 zile inainte de termenul dezbaterilor.

Partile pot fi de acord ca dezbaterea fondului sa urmeze tot in camera de consiliu, in aceeasi zi sau la un alt termen.

Judecata in lipsa. Cererea de judecata in lipsa presupune ca partea care a formulat-o a fost de acord si ca dezbaterea fondului sa aiba loc tot in camera de consiliu, cu exceptia situatiei cand acea parte a cerut expres ca aceasta sa aiba loc in sedinta publica. Asadar, daca cererea de judecata in lipsa nu contine mentiune expresa privind dezbaterea in sedinta publica, aceasta se va desfasura in camera de consiliu.

Download PDF