Revizio

Formularea unei pretentii – Conditiile actiunii civile (1)

Legea prevede ca oricine are o pretenţie împotriva unei alte persoane ori urmăreşte soluţionarea în justiţie a unei situaţii juridice are dreptul să facă o cerere înaintea instanţei competente.[1] Asadar, pentru exercitarea actiunii civile este necesar ca o persoana sa pretinda un drept subiectiv civil sau sa se prevaleze de o situatie juridica pentru a carei realizare este necesara calea judecatii, deci sa supuna judecatii o pretentie.[2] Pretentia determina obiectul litigiului, fiind obligatorie pentru aceasta calea judecatii.

Pentru a avea protectie judiciara, dreptul subiectiv civil trebuie sa intruneasca conditiile:

  1. Sa fie recunoscut si ocrotit de lege (nu contravene normelor legale imperative sau de convietuire sociala);
  2. Sa fie exercitat in limitele sale externe (ordin material si juridic) si in limitele sale interne (potrivit scopului in vederea caruia este recunoscut de lege);
  3. Sa fie exercitat cu buna-credinta;
  4. Sa fie actual.

Existenta dreptului subiectiv civil pretins si indeplinirea conditiilor de mai sus se stabilesc doar de catre instanta, dupa dezbateri contradictorii; conditia de exercitare a actiunii civile nu vizeaza insasi existenta dreptului subiectiv, ci numai formularea unei pretentii (afirmarea dreptului).

Actualitatea dreptului subiectiv la actiune

Dreptul la acțiune în sens material, dacă nu este actual, atrage prematuritatea acțiunii. Plasarea acestui text legal în capitolul privind condițiile de exercitare a acțiunii civile duce la concluzia că actualitatea dreptului material la acțiune trebuie cercetată deodată cu celelalte condiții ale acțiunii civile. Dreptul material la acțiune este actual atunci când dreptul subiectiv ce se urmărește a fi realizat pe cale procesuală nu este supus unui termen sau unei condiții suspensive. In dreptul anglo-saxon, conditia suspensiva mai este denumita contingency clause. [2.1]

Altfel spus, dreptul material subiectiv există, dar nicio acțiune civilă pentru realizarea lui nu poate fi exercitată mai înainte de împlinirea termenului suspensiv. Dreptul subiectiv material ce se urmărește a fi realizat pe cale procesuală este întruchipat de pretenția pe care o formulează partea, fiind o componentă a condițiilor de exercitare a acțiunii civile, așa cum este prevăzut de art. 32 NCPC. [3]  Cu toate că dreptul subiectiv există, dreptul de a formula o pretenție în baza lui (dreptul material la acțiune) nu s‑a născut încă.[4]

Aceasta cerinta se refera la ipotezele in care se solicita instantei realizarea dreptului, nu si atunci cand se cere sa se constate existenta dreptului in starea in care se gaseste. Prin acțiunile în constatare, dreptul afirmat nu trebuie să fie actual, întrucât judecătorul este chemat să se pronunțe a priori asupra unei situații juridice de care depinde actualitatea dreptului afirmat. In cazurile expres prevazute de lege, se poate introduce o actiune preventiva, care nu il va prejudicia cu nimic pe debitor, deoarece hotararea obtinuta se va putea pune in executare numai dupa ce dreptul subiectiv a devenit actual (spre exemplu, cererea pentru predarea unui bun poate fi facuta chiar inainte de implinirea termenului contractual sau cererea pentru executarea la termen a unor obligatii, ori de cate ori se va constata ca acestea pot preintampina o paguba insemnata pe care reclamantul ar incerca-o daca ar astepta implinirea termenului). [5]

În cazul în care dreptul subiectiv civil nu este actual, deci este supus unui termen suspensiv sau unei condiții suspensive, titularul poate solicta anumite măsuri de asigurare ori conservare sau poate precede la o asigurare a dovezilor.[6]

Daca in urma dezbaterilor contradictorii si a probelor administrate:

  • Instanta constata ca dreptul pretins de reclamant nu exista -> cererea de chemare in judecata va fi respinsa ca neintemeiata (nefondata). Solutia se pronunta dupa dezbateri contradictorii, la sfarsitul judecatii.
  • Instanta constata ca dreptul subiectiv pretins nu e actual -> cererea de chemare in judecata va fi respinsa ca prematura, fara a se mai cerceta fondul pretentiei. Cererea va putea fi reiterata in momentul in care s-a implinit termenul sau conditia.[7]

Admiterea exceptiei de prematuritate, cu consecinta respingerii cererii de chemare in judecata ca premature introdusa, nu are autoritate de lucru judecat, astfel incat cererea va putea fi reiterate in momentul in care s-a implinit termenul sau s-a indeplinit conditia care afecteaza dreptul subiectiv civil.

Daca, in urma probelor administrate si a dezbaterilor contradictorii, instanta constata ca dreptul subiectiv pretins de reclamant nu exista sau ca, desi exista, acesta nu indeplineste conditiile de validitate impuse de lege pentru a putea fi exercitat (altele decat cerinta de a fi actual), atunci cererea de chemare in judecata va fi respinsa ca neintemeiata (nefondata).[8]

 _________________________________________________________________________________________

[1] Art. 30 alin (1) C. proc. Civ.

[2] G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Bucuresti, 2016.

[2.1] Contingency Contracting is a type of intervention that is used to increase desirable behaviors or or decrease undesirable ones. A future event or circumstance which is possible but cannot be predicted with certainty.

[3] http://www.universuljuridic.ro/exceptii-legate-de-formularea-unei-pretentii-sau-afirmarea-unui-drept/

[4] C. Ap. Timișoara, s. civ., dec. nr. 49 din 21 ianuarie 2009, pe www.just.ro

[5] Ibidem, pg. 35.

[6] E. Herovanu, p. 150, V. M.Ciobanu, vol. I, p. 269, nota 92.

[7] V. M. Ciobanu, T.  Briciu, C. Dinu – Drept procesual civil. Drept executional civil. Arbitraj, National, 2013

[8] Gabriela Raducan, Madalina Dinu, Fise de procedura civila ed a 2-a, Editura Hamangiu, 2014.

Download PDF