Dupa inchiderea dezbaterilor, judecatorii se retrag pentru deliberare; aceasta se face in secret, in camera de consiliu.

Termen. Daca instanta nu se poate hotari in aceeasi zi, pronuntarea se amana, fara a se putea depasi 15 zile. Dupa expirarea termenului, sunt posibile noi amanari de aceeasi durata (cate 15 zile fiecare). Depasirea termenului nu afecteaza valabilitatea hotararii

Participantii la deliberare. Participa numai judecatorii care au format completul de judecata; acestia stabilesc situatia de fapt, iar apoi aplica regula de drept.  Dupa deliberare, presedintele completului aduna parerile judecatorilor incepand cu cel mai nou in functie, el pronuntandu-se ultimul.

Votul. Hotararea se ia cu majoritatea voturilor. Daca sunt 2 in complet si nu cad de acord, se formeaza un complet de divergenta, alaturandu-se presedintele, vicepresedintele sau presedintele sectiei sau alt judecator desemnat. Procesul se judeca din nou in aceeasi zi sau in cel mult 20 zile de la ivirea divergentei. Partile vor pune din nou concluzii asupra chetiunilor aflate in divergenta. Daca nici in divergenta nu se inteleg de comun acord judecatorii, cei ale caror pareri se apropie cel mai mult sunt obligati sa dea solutia cu majoritate. Judecatorii care au provocat divergenta pot reveni asupra parerii lor initiale.

Minuta. Rezultatul deliberarii se consemneaza intr-o minuta, se semneaza de catre judecatori, sub sanctiunea nulitatii. Presedintele pronunta minuta in sedinta publica, chiar in lipsa partilor. Totusi, daca pronuntarea se amana, presedintele poate stabili, odata cu anuntarea termenului, ca pronuntarea se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.

__________________________________________________

Bibliografie:

Viorel Mihai Ciobanu, Gabriel Boroi, Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grila. Editia 3, Editura All Beck, 2005