Revizio

Incheierile

Incheierile sunt de doua feluri, dupa cum instanta poate sau nu sa revina asupra celor dispuse prin acestea. Instanta este legata de incheierile interlocutorii, dar asupra celei preparatorii poate sa revina motivat.

Incheierile interlocutorii

Sunt incheieri interlocutorii acelea prin care, fara a se hotari in totul asupra procesului, se solutioneaza exceptii procesuale, incidente procesuale ori alte chestiuni litigioase. Instanta este legata de aceste incheieri si nu poate reveni asupra lor pe parcursul procesului, chiar daca isi da seama ca a gresit.

Incheierile nu pot fi atacate separat, ci numai odata cu fondul. Exista totusi exceptii care pot fi atacate separat:

 • incheierea de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie
  • aceasta incheiere se ataca imediat, nu se mai asteapta hotararea de fond. Mai mult, pana la judecarea apelului/recursului, procesul principal se suspenda de drept (maxim 10 zile). Tertul poate ataca incheierea in 5 zile de la pronuntare sau comunicare; calea de atac este numai apelul daca incheierea a fost data in prima instanta sau numai recursul daca a fost pronuntata in apel.
 • incheierea de respingere a cererii de suspendare
  • poate fi atacata cu recurs la instanta superioara
 • incheierea de scoatere la vanzare a bunurilor prin buna invoiala sau prin executor judecatoresc
  • se pronunta in cadrul partajului judiciar

Incheierile preparatorii

Instanta poate reveni asupra lor, in mod motivat. Masurile dispuse, desi transeaza o problema litigioasa, permit instantei sa revina asupra lor. Incheierile pot fi revocate de judecator, atunci cand acesta considera. Incheierile preparatorii trebuie sa respecte partile specifice unei hotarari judecatoresti (partea introductiva, considerente, dispozitiv).

Exemple:

 • incheierea de incuviintare a probelor
  • Instanta poate reveni asupra unor probe incuviintate daca, dupa administrarea altora, apreciaza ca administrarea vreuneia nu mai e necesara. Instanta este insa obligata sa puna aceasta imprejurare in discutia partilor – caracterul incheierii se refera numai la aprecierea utilitatii probelor, nu a legalitatii incuviintarii.
 • incheierea prin care se amana pronuntarea (doar o data se poate amana)
 • incheierea prin care s-a estimat durata procesului
Download PDF