Revizio

Introducerea fortata in cauza din oficiu – Interventia fortata (4)

In mod exceptional, legea permite instantei sa dispuna introducerea in cauza a altor persoane. Judecatorul poate dispune introducerea in cauza numai in cazurile expres prevazute de lege, precum si in procedura necontencioasa, chiar daca partile se impotrivesc.

Procedura necontencioasa. Instanta poate dispune introducerea fortata din oficiu, chiar daca partea se opune.

Procedura contencioasa. Ca regula, instanta nu poate dispune direct introducerea foratata a tertului, ci doar va pune in discutai partilor necesitatea introducerii in cauza a altor persoane, atunci cand raportul juridic o impune. Daca nicio parte nu solicita, instanta nu va putea introduce din oficiu, astfel ca va putea respinge cererea, fara a se pronunta pe fond; hotararea nu va avea deci autoritate de lucru judecat. Hotararea de respingere este supusa numai apelului.

Exceptiile introducerii din oficiu in procedura contencioasa. In mod exceptional, instanta poate dispune din oficiu introducerea unor terti, daca legea prevede expres. Enumeram anumite cazuri:

  • Succesorul cu titlu particular al partii initiale, daca dreptul litigios este transmis prin acte intre vii sau mortis causa, cu titlu particular;
  • In cazurile in care procurorul poate porni procesul civil, titularul dreptului va fi introdus in proces.
  • Instanta de contencios administrativ poate introduce in cauza organismele sociale interesate;
  • Atunci cand fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, judecatoria va cita si societatea de asigurari mentionata in proecsul-verbal de constatare a contraventiei;
  • Parintii si copilul vor fi citati in toate cauzele referitoare la filiatie;

Partile vor putea invoca pe calea apelului sau recursului neindeplinirea de catre instanta a obligatiei de introducere in cauza a unei persoane, atunci cand legea prevede expres aceasta obligatie.

Termen. Introducerea fortata in cauza se dispune prin incheiere interlocutorie (incident procedural), pana la terminarea cercetarii procesului inaintea primei instante. Ca exceptie, daca instanta constata cu ocazia deliberarii ca se impune a fi introdusa o tert apersoana, aceasta repune cauza pe rol si dispune citarea partilor initiale.

Introducerea fortata a tertului din oficiu e admisibila exclusiv in fata primei instante.

Admisibilitatea in principiu. Fiindca este stabilita de instanta necesitatea, nu va mai urma o procedura de admitere in principiu. Tertul introdus se bucura de independenta procesuala, putand face orice act procesual de dispozitie. Tertul va avea dreptul de a administra probe noi, dar si dreptul de a readministra probele.

 

 _________________________________________________________________________________________

Bibliografie:

G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2016.

Traian Briciu, Note de curs, 2016

Download PDF