Revizio

Proba prin inscrisuri

Inscrisul este orice scriere sau alta consemnare care cuprinde date despre un act sau fapt juridic, indiferent de suportul ei material ori de modalitatea de conservare si stocare.

Inscris preconstituit. Inscrisul este preconstituit atunci cand a fost confectionat cu scopul de a proba un inscris, de a dovedi un act juridic; este supus legii aplicabile de la momentul intocmirii.

Semnatura. Semnatura unui inscris face deplina credinta, pana la proba contrara, despre existenta consimtamantului partii care l-a semnat cu privire la continutul acestuia. Daca semnatura apartine unui functionar public, ea confera autenticitate acelui inscris.

Inscrisul autentic

Inscrisul autentic este inscrisul intocmit sau, dupa caz, primit si autentificat de o autoritate publica, de notarul public sau de o alta persoana investita de stat cu autoritate publica, in forma si conditiile stabilite de lege. Este gresit sa se considere ca inscris autentic este numai inscrisul notarial; inscrisurile notariale sunt numai o parte dintre inscrisurile autentice. Actul notarial se incheie intr-un singur exemplar original, iar partile vor primi doar duplicate.

Inscrisul notarial. Este cel intocmit sau primit si autentificat de catare notarul public ori de personalul misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare.

Orice act. Este inscris autentic si orice inscris emis de catre o autoritate publica si caruia legea ii confera acest caracter.

Autenticitatea. Aceasta se refera la stabilirea identitatii partilor, exprimarea consimtamantului acestora cu privire la continut, semnataura acestora si data inscrisului.

Putere doveditoare. Inscrisuri autentic face deplina dovada, fata de orice persoana cu privire la constatarile facute personal de catre cel care a autentificat inscrisul, pana la declararea sa ca fals. Declaratiile partile din inscris fac dovada atat intre parti, cat si fata de oricare alte persoane, pana la proba contrara.

Sanctiune. Inscrisul autentic intocmit fara respectarea formelor prevazute pentru incheierea sau ori de un incompatibil sau necompetent sau cu depasirea competentei va fi lovit de nulitate absoluta, cand legea nu dispune altfel. Totusi, actul autentic nul, daca este semnat de parti, va face deplina dovada ca inscris sub semnatura privata; daca nu este semnat, acesta va constitui, intre parti, inceput de dovada scrisa. Atentie! Conversiunea este posibila doar daca forma autentica este ceruta ad probaationem; daca e ceruta ad validitatem, actul este nul.

Inscrisul sub semnatura privata

Semnat de parti. Singura conditie este ca acesta sa fie semnat de parti, indiferent de suportul material pe care se afla. Forma semnaturii este in general ad probationem. Ca exceptii, in cazul testamentului olograf este ceruta ad valitidatem semnatura.

Conditii suplimentare. 

 • Pluralitatea de exemplare – daca inscrisul constata un contract sinalagmatic, va avea putere doveditoare doar daca e facut in atatea exemplare cate parti cu interese contrare sunt.
 • Sa se faca mentiune despre numarul total al exemplarelor. Lipsa mentiunii nu poate fi opusa de cel care s-a executat obligatia din inscris, nici de catre terti.

Inceputul de dovada scrisa

Orice scriere, chiar nesemnata si nedatata, care provine de la o persoana care, mai apoi, i se va opune sau de la cel al carui succesor in drepturi este acea persoana, daca scrierea face credibil dreptul pretins. Constituie inceput de dovada scrisa si daca inscrisul a fost intocmit in fata unui functionar competent care atesta ca declaratiile din inscris sunt conforme celor facute de acea persoana.

Putere doveditoare. Acesta poate face dovada intre parti numai daca este completat prin alte mijloace de proba, inclusiv proba cu martori ori prin prezumtii.

Aşadar, înscrisul trebuie să conţină o scriere (nu imagini, schiţe ori simboluri) şi să provină de la partea căreia actul i se opune ori de la cel al cărui succesor în drepturi este. Nu are această calitate actul emanat de la un terţ, chiar şi dacă partea căreia înscrisul i se opune figurează în acesta ori este parte a acestuia împreună cu terţul, ori de la reprezentantul, fie chiar legal, al celui căruia i se opune înscrisul.

Administrarea inscrisurilor

Inscrisurile se depun:

 • odata cu cererea de chemare in judecata
 • odata cu intampinarea
 • odata cu cererea reconventionala

Situatii.

 1. Inscrisul se afla in posesia partii care il foloseste. Fiecare parte are dreptul sa depuna inscrisurile de care intelege sa se foloseasca, in copie certificata pentru conformitate, sub sanctiunea de a nu se tine seama de inscris. Inscrisurile depuse in original nu vor putae fi retrase decat dupa ce se vor lasa copii legalizate la grefierul instantei. Inscrisurile depuse in copie nu pot fi retrase deloc.
 2. Inscrisul se afla in posesia adversarului. Cand partea invedereaza ca partea adversa detine un inscris probatoriu, referitor la proces, instanta poate ordona infatiseaza.
  1. Partea adversa va fi obligata sa depuna inscrisul daca:
   1. inscrisul este comun partilor din proces
   2. daca insasi partea adversa s-a referit in proces la acest inscris
   3. daca, dupa lege, ea este obligata sa infatiseze inscrisul
    1. Daca, in aceste situatii, partea refuza sa depuna inscrisul, instanta va socoti ca find dovedite afirmatiile partii care solicita depunerea inscrisurilor (prezumtie simpla).
    2. Totusi, partea nu este obligata sa depuna inscrisul daca: (1) se refera la chestiuni personale privind viata privata si demnitatea; (2) depunerea inscrisului ar incalca indatorirea legala de pastrare a secretului; (3) depunerea inscrisului ar atrage urmarirea penala a partii, sotului, rude, afin pana la gradul 3 inclusiv.
 3. Inscrisul se afla in posesia judecatorului delegat. Instanta se poate deplasa la locul unde sa afla inscrisul, daca acesta nu poate fi prezentat deoarece aducerea ar fi prea costisitoare. Ca exceptie, instanta, tinand seama de imprejurari, poate sa ceara doar prezentarea unor extrase sau copii de pe inscrisurile solicitate.
 4. Inscrisul se afla in posesia unui tert. Daca tertul are in posesie un inscris necesar solutionarii procesului, va putea fi citat ca martor, punandu-i-se in vedere sa aduca inscrisul la instanta.
 5. Inscrisul se afla in posesia unei autoritati publice. Instanta va face o adresa catre acea autoritate sau instituie si va stabili termenul in care sa fie depus inscrisul, punand in vederea reprezentantului masurile care vor fi luate in caz de nedepunere. Nu vor putea fi depuse insrisurile detinute de notari, avocati sau autoritati publice (planuri cadastrale, continutul cartilor funciare).

Verificarea inscrisurilor (de scripte)

Acel caruia i se opune un inscris sub semnatura privata este dator fie sa recunoasca, fie sa conteste scrierea ori semnatura.

Contestarea. Contestarea scrierii sau semnaturii poate fi facuta, sub sanctiunea decaderii, la primul termen dupa depunerea inscrisului. Atentie! Nu se poate contesta direct in apel/recurs un inscris depus la prima instanta. Daca se depune direct in apel/recurs, se poate proceda normal la verificarea de scripte. Verificarea o poate face si instanta din oficiu.

Modalitatea de verificare:

 • Pe cale incidentala (in proces printr-o actiune in constatare)
  • Competenta este a instantei competente sa solutioneze in:
   • Fond – daca e invocat in prima instanta;
   • Recurs – daca e adus inscris nou;
   • Revizuire – cand e contestat inscrisul;
 • Pe cale principala (printr-o actiune preventiva)
  • In aceasta situatie, trebuie sa nu existe sau sa nu fi existat un proces pe rol in care sa fie folosit acel inscris.

Dupa comparatie sau expertiza, instanta decide daca pasatreaza sau nu inscrisul printr-o incheiere interlocutorie care se poate ataca odata cu fondul.

Denuntarea inscrisului ca fals

Procedura falsului. Are conotatii penale si se va ajunge la tragerea la raspundere penala, nu doar la inlaturarea inscrisului de la dosar.

Inscrisul autentic poate fi verificat numai prin procedura falsului. Astfel, ca deosebire fata de inscrisurile sub semnatura privata, unde se poate apela la procedura de verificare de scripte, nu este obligatoriu sa se ajunga in procedura falsului.

Termen. Cererea de verificare se face de partea interesata la primul termen dupa depunerea inscrisului. Se poate face si in apel/recurs daca inscrisul este depus in aceasta etapa. Cererea se poate face personal sau prin mandat special. Cererea de fals trebuie motivata; daca este nemotivata, poate fi ignorata de instanta.

Procedura. Procedura falsului incepe prin citarea partii care foloseste inscrisul (cel acuzat de fals), cu mentiunea de a prezenta in procedura discutarii falsului. Partea poate veni personal sau prin mandatar cu procura speciala.

In cazul in care actiunea penala nu poate fi pusa in miscare ori nu poate continua, cercetarea falsului se face de instanta civila prin orice mijloc de proba.

 

https://legeaz.net/noul-cod-de-procedura-civila/art-310

Download PDF