Revizio

Raspunderea penala a persoanei juridice

Raspunderea penala a persoanei juridice are o reglementare distincta in Codul penal, Titlul VI. Pentru a raspunde penal, adica pentru a fi subiect activ al infractiunii, persoana juridica trebuie se indeplineasca urmatoarele conditii:

 1. Existenta persoanei juridice

Persoana juridica trebuie sa existe in momentul infractiunii pentru a raspunde penal. Nu pot fi subiecte active ale infractiunii acele enitati care nu a dobandit personalitate juridica pana la data comiterii infractiunii (asociatii etc.).

Poate fi subiect activ al infractiunii persoana juridica aflata in proces de lichidare pana la incetarea activitatii.

Potrivit art. 151 C.p., in cazul pierderii personalităţii juridice prin fuziune, absorbţie sau divizare intervenită după comiterea infracţiunii, răspunderea penală şi consecinţele acesteia se vor angaja:

 1. în sarcina persoanei juridice create prin fuziune;
 2. în sarcina persoanei juridice absorbante;
 3. în sarcina persoanelor juridice care au fost create prin divizare sau care au dobândit fracţiuni din patrimoniul persoanei divizate.

În cazurile de mai sus, la individualizarea pedepsei se va ţine seama de cifra de afaceri, respectiv de valoarea activului patrimonial al persoanei juridice care a comis infracţiunea, precum şi de partea din patrimoniul acesteia care a fost transmisă fiecărei persoane juridice participante la operaţiune.

Concluzionand, raspunderea penala va subzista avand ca temei continuitatea societatii (ex. SRL-ul se transforma in S.A.).

 1. Sfera persoanelor juridice care raspund penal

Ca regula, raspunderea penala poate interveni pentru orice persoana juridica.

Exceptii de la raspunderea penala:

 • Statul;
 • Autoritatile publice (autoritatile prevazute expres in Constitutie);
 • Institutiile publice, dar numai pentru infractiunile savarsite in realizarea unei activitati ce nu poate face obiectul domeniului privat. Daca institutia realizeaza activitati ce fac obiectul domeniului privat, vor fi susceptibile de a raspunde penal.
 1. Infractiuni ce pot fi comise de catre persoanele juridice

Exista anumite infractiuni care nu pot fi savarsite de persoanele juridice (ex. Viol, agresiune sexuala, bigamia, conducerea fara permis de conducere etc.)

In dreptul penal este asadar consacrata o raspundere penala a persoanei juridice.

 • Modalitati de comitere a infractiunii pentru a atrage raspunderea penala
  • In realizarea obiectului de activitate – aceasta a fost savarsita in stransa legatura cu obiectul de activitate al persoanei juridice respective (ex. Comncurenta, infractiuni economice, protectia mediului etc.)
  • In interesul/in numele persoanei juridice – sunt susceptibile sa aduca un beneficiu persoanei juridice, fiind legate de activitatea persoanei juridice (ex. Mandatar)

Dupa indeplinirea acestor modalitati, va fi nevoie si de vinovatia persoanei juridice.

 1. Persoanele care prin faptele lor pot antrena raspunderea penala a persoanei juridice

Potrivit art. 135 C.pen., răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârşirea aceleiaşi fapte.

Asadar, raspunderea persoanei juridice poate fi antrenata de orice persoana fizica din conducerea persoanei juridice, de orice prepus al persoanei juridice, de orice persoana aflata sub autoritatea acesteia sau orice persoana ce are o relatie de fapt sau de drept cu persoana juridica si care actioneaza in realizarea obiectului de activitate sau in interesul/numele acesteia.

Stabilirea formei de vinovatie a persoanei juridice.

Vinovatia persoanei juridice in forma ceruta de lege va fi aceeasi cu cea retinuta in sarcina conducerii acesteia (persoana fizica).

Daca persoana fizica este un mandatar, vinovatia persoanei juridice va fi stabilita distinct si urmeaza a fi retinuta numai daca persoana juridica, prin organele ei de conducere, a acceptat, tolerat sau incurajat ori determinat savarsirea faptei.

Daca persoana fizica a comis fapta in interes propriu, raspunderea penala a persoanei juridice e exclusa.

Persoana juridica poate comite infractiunea cu aceleasi forme de vinovatie ca ale persoanei fizice, intentia, culpa si praeterintentia (intentie depasita).

Raspunderea penala a persoanei fizice poate fi antrenata indiferent daca persoanei juridice I se stabileste o raspundere penala sau nu. Asadar, raspunderea penala a persoanei juridice, fiind pentru fapta ei proprie, se va stabili indifferent daca persoana fizica este cunoscuta ori nu si indifferent daca pentru aceasta este stabilita raspunderea penala. Concluzionand, modelul de raspundere penala a persoanei juridice in dreptul roman este cel al raspunderii directe, aceste conditii privind strict persoana juridica si nu conditioneaza raspunderea acesteia de a altor persoane fizice sau juridice.

_______________________________________________________________________

Bibliografie:

[1] CONSTANTIN MITRACHE, CRISTIAN MITRACHE – Drept penal român – partea generală. Conform noului Cod penal, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;

Download PDF