Revizio

Subiectul, obiectul și sarcina probei

Subiectul probei. Proba se administreaza in procesul civil pentru a-l convinge pe judecator; asadar, subiectul probei este judecatorul.

Obiectul probei. Acesta este reprezentat de acele fapte juridice lato sensu din care izvorasc drepturile si obligatiile cu privire la care partile se afla in litigiu. Obiectul probei inglobeaza o mare diversitate de fapte juridice, insa nu include, in principiu, norma juridica aplicabila in speta. Faptele catre trebuie dovedite pot fi fapte ateriale si fapte psihologice (dol, rea-credinta).

In mod exceptional, si normele juridice pot constitui obiect al probei; situatia specifica este reprezentata de conventiile, tratatele si acordurile internationale aplicabile in Romania, dar care nu sunt integrate intr-un text de lege, precum si dreptul international cutumiar care trebuie dovedit de partea interesata.

Sarcina probei. Ca regula, sarcina probei rvine celui care face o afirmatie in fata instantei. Exista situatii in care paratul este obligat sa preia initiativa probei. Daca invoca o exceptie procesuala, el trebuie sa faca dovada acesteia. Stabilirea partii careia ii incumba sarcina probei este foarte importanta intrucat, atunci cand probele sunt insuficiente sau nefondate, va piered cel caruia ii revenea sarcina probei.

Exceptii de la sarcina probei:

  • Existenta unei prezumtii legale
  • Remiterea voluntara a actului constatator al creantei
  • Contestarea recunoasterii de filiatie
  • Egalitatea de sanse intre femei si barbati
  • Litigiile de munca
  • Raporturile intre profesionisti si consumatori (sarcina probei revine profesionistului, indiferent cine e reclamant)

__________________________________________________________________

Bibliografie:

G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2016.

 

Download PDF