Expertiza. Propunerea si incuviintarea probei expertizei in procesul civil

Este un mijloc de proba prin care se lamuresc aspecte de fapt pentru care sunt necesare cunostinte de specialitate.

Indiferent de caracterul facultativ sau obligatoriu al expertizei, acest mijloc de proba nu are valoare probatorie prestabilita, judecatorul urmand a analiza intreg materialul probatoriu.

Nu vizeaza aspecte de drept fiindca pe acestea le lamureste instanta.

Ca regula, expertiza este facultativa. Exista exceptii de la regula, atunci cand legea prevede expres procedura expertizei:

  • expertiza psihiatrica in cazul punerii sub interdictie;
  • expertiza medico-legala pentru stabilirea varstei;
  • expertiza in cazul infiintarii unei societati cu raspundere limitata cu un singur asociat;
  • conceperea copilului;
  • inregistrarea tardiva a nasterii;
  • stabilirea despagubirilor la expropriere.

Competenta. Expertiza poate fi solicitata de parti, procuror daca participa sau din oficiu de catre instanta. Ca regula, expertiza se administreaza de instanta care judeca procesul, fiind aplicabil principiul nemijlocirii, cu urmatoarele exceptii:

  • procedura asigurarii de dovezi[1];
  • administrarea probelor prin comisie rogatorie;[2]
  • litigiile de fond funciar unde sunt admisibile expertizele expertilor din MJ.

Incuviintarea. Expertiza se cere odata cu cererea de chemare in judecata, ori prin intampinare, prin cerere reconventionala, daca se modifica cererea pana la primul termen sau in cursul procesului. Expertiza se incuviinteaza prin incheiere preparatorie motivata.

Recuzarea expertului. Expertul poate fi recuzat pentru aceleasi motive pentru care ar putea fi recuzati judecatorii. Cererea  trebuie sa fie formulata in 5 zile de la numire sau de la data cand s-a ivit motivul de recuzare. Recuzarea[3] expertului se judeca in sedinta publica, cu citarea partilor si a expertului.

Raportul de expertiza. Raportul se depune la instanta, cu cel putin 10 zile inainte de termenul fixat pentru judecata (calculat pe sistemul zilelor libere).[4] In cazurile urgente, termenul poate fi micsorat. Nedepunerea la termen a raportului este sanctionata cu amenda, prin incheiere executorie.

Daca nu se respecta termenul de depunere a raportului, oricare dintre parti poate cere amanarea judecatii pentru a lua cunostinta de continutul raportului de expertiza, amanarea care este obligatorie pentru instanta, sub sanctiunea nulitatii relative a hotararii judecatoresti.[5]

O nouta expertiza va trebui ceruta motivat la primul termen dupa depunerea raportului, sub sanctiunea decaderii.

Judecatorii nu sunt legati de concluziile expertizei, insa sunt legati de constatarile de fapt ale expertilor (data raportului, cercetarile facute in prezenta partilor si sustinerile partilor in fata expertilor).

_______________________________________________________

Bibliografie

Traian Briciu, Note de curs, 2017

V. M. Ciobanu, T.  Briciu, C. Dinu – Drept procesual civil. Drept executional civil. Arbitraj, National, 2018

Mentiuni

[1] In cazul asigurarii de dovezi, cererea se va indrepta, inainte de judecata, la judecatoria in circumscriptia careia se afla martorul sau obiectul constatarii, iar in timpul judecatii, la instanta care judeca procesul in prima instanta. Instanta va dispune citarea partilor si va comunica partii adverse copie de pe cerere. Aceasta nu este obligata sa depuna intampinare. In caz de intarziere, se poate incuviinta cererea si fara citarea partilor. Instanta solutioneaza cererea in camera de consiliu, prin incheiere. Incheierea de admitere este executorie si nu este supusa niciunei cai de de atac. In schimb, incheierea de respingere se ataca separat numai cu apel in 5 zile de la pronuntare/comunicare. Administrarea probei incuviintate se constata tot prin incheiere care nu este supusa niciunei cai de atac.

[2] Daca, din motive obiective, administrarea probelor nu se poate face decat in afara localitatii de resedinta a instantei, aceasta se va putea efectua prin comisie rogatorie, de catre o instanta de acelasi grad sau chiar mai mica in grad, daca in acea localitate nu exista o instanta de acelasi grad. In cazul in care felul dovezii ingaduie si partile se invoiesc, instanta care administreaza proba poate fi scutita de citarea partilor. Instanta insarcinata prin comisie rogatorie va proceda la administrarea probelor in prezenta partilor sau, chiar in lipsa, daca au fost legal citate, avand aceleasi atributii ca si instanta sesizata, in ceea ce priveste procedura de urmat.

[3] In cazul recuzarii expertului, judecarea cererii se face in sedinta publica, cu citarea partilor. In schimb, in cazul recuzarii judecatorului, recuzarea cererii se face in camera de consiliu, fara citarea partilor si ascultandu-l pe judecatorul recuzat numai daca instanta apreciaza ca este necesar. Recuzarea se judeca de un alt complet al instantei respective. Abtinerea si recuzarea se solutioneaza pritr-o incheiere care se pronunta in sedinta publica.

[4] Potrivit art. 181 NCPC, când termenul se socoteşte pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte.

[5] Potrivit 178 NCPC, pentru neregularitatile savarsite in cursul judecatii, la termenul la care s-a savarsit neregularitatea sau, daca partea nu este prezenta, la termenul de judecata imediat urmator si inainte de a pune concluzii pe fond. Nulitatea relativa poate fi invocata numai de partea interesata si numai daca neregularitatea nu a fost cauzata prin propria fapta.

Download PDF