Revizio

Hotărârea judecătorească. Cum sa dau in judecata?

Hotararea judecatoreasca este actul final al judecatii, actul de dispozitie al instantei cu privire la litigiul dintre parti, act cu caracter jurisdictional.

 • Clasificarea hotărârilor.

In functie de nivelul judecatii care se finalizeaza prin hotarare:

 • Sentinta – hotararea de solutionare a cauzei de prima instanta sau prin care instanta se dezinvesteste fara a solutiona cauza. Este sentinta si hotararea prin care judecatoria solutioneaza caile de atac impotriva hotararilor autoritatilor administratiei publice cu activitate jurisdictionala si alte organe cu astfel de activitate.
 • Decizia – hotararea de solutionarea a apelului, recursului si RIL, precum si hotararea ca urmare a anularii in apel a hotararii de prima instante si retinerii spre rejudecare ori casarea cu retinere in recurs.
 • Termenul de grație.

Prin termen de gratie se intelege amanarea sau esalonarea pe care judecatorul o acorda debitorului pentru executarea hotararii.

Modalitate. Numai instantele care judeca fondul (prima instanta si apel) pot acorda un asemenea termen si numai prin hotararea de fond, nu pe cale de ordonanta presedintiala sau contestatie la executare.

Particularitate. Nu se va acorda termen de plata debitorului daca acestuia deja i se acordase un termen rezonabil de plata de catre creditor si a avut posibilitatea sa execute intr-un termen rezonabil, calculat de la data comunicarii cererii de chemare in judecata (punerea in intarziere). Daca s-a stabilit termenul, executarea nu se poate face inainte de implinirea lui, cu exceptia stituatiei in care debitorul e decazut din beneficiul termenului.

Nu se acorda termen. In materia cambiei, biletului la ordin si cecului nu sunt admise termene de garantie, nici legale si nici judecatoresti.

 • Cheltuielile de judecată.

Cheltuielile de judecata constau in taxele judiciare de timbru, onorariile avocatilor, ale expertilor si ale specialistilor, sumele convenite martorilor pentru deplasare si pierderile cuvenite de necesitatea prezentei la proces, cheltuieli de transport si cazare si altele necesare.

Solicitare. Partea care pretinde cheltuieli de judecata trebuie sa faca dovada existentei si intinderii lor, cel mai tarziu la data inchiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei.

Nu pot fi micsorate. Nu vor putea fi micsorate cheltuielile de judecata avand ca obiect plata taxei judiciare de timbru, precum si plata sumelor cuvenite martorilor pentru deplasare si  pierderile cauzate de necesitatea prezentei la proces, inclusiv transport si cazare.

Partea care a pierdut procesul va suporta cheltuielile de judecata facute de adversar, dar numai la cererea acestuia. Totusi, ca exceptie, paratul care a recunoscut, la primul termen, pretentiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata; daca el a fost pus in intarziere inainte sause afla de drept in intarziere, nu i se aplica aceasta exceptie, deci chiar si daca recunoaste la primul termen.

Omisiune. Daca s-au solicitat cheltuieli de judecata, dar instanta a omis sa le acorde, partea interesata poate cere completarea hotararii sau, daca hotararea este definitiva, o poate ataca pe calea revizuirii, pentru minus petita ori le poate cere printr-o cerere separata. Prescriptia este de 3 ani.

 • Efectele hotărârii.

Dezinvesteste. Hotararea dezinvesteste instanta si are forta probanta a unui inscris autentic. Cand este executorie sau definitiva poate fi pusa in eexecutare silita, daca cel care a pierdut nu-si executa de bunavoie obligatia. Hotararea este obligatorie si produce efecte numai intre partii si succesorii acestora (inclusiv creditorii chirografari).

Autoritatea de lucru judecat.

Hotararea care solutioneaza, in tot sau in parte, fondul procesului sau statueaza asupra unei exceptii procesuale sau incident are, de la pronuntare, autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea transata.

Intinderea autoritatii. Autoritatea de lucru judecat priveste dispozitivul, precum si considerentele pe care acesta se sprijina, inclusiv cele prin  care s-a solutionat o chestiune litigioasa.

Provizorie. Daca hotararea este supusa apelului sau recursului, autoritatea este provizorie. Hotararea atacata cu contestatie in anulare sau revizuire isi va pastra autoritatea pana cand va fi inlocuita cu o alta hotarare, daca va fi. Intotdeauna hotararea prin care se ia o masura provizorie nu are autoritate de lucru judecat asupra fondului.

Exceptia autoritatii de lucru judecat. Poate fi invocata de instanta sau de parti in orice stare a procesului, chiar inaintea instantei de recurs. Ca efect al admiterii exceptiei, partii i se poate crea in propria cale de atac o situatie mai rea decat aceea din hotararea atacata – este singura exceptie de la non reformatio in peius.

Verificare. Verificarea existentei sau inexistentei autoritatii de lucru judecat se face prin observarea triplei identitati de elemente, parti (prezenta juridica, nu fizica), obiect (obiectul material si dreptul subiectiv) si cauza (temei juridic).

 • Executarea vremelnică.

Ca regula, numai hotararea executorie sau definitiva poate fi pusa in executare silita. Prin exceptie, se pot pune in executare si hotarari de prima instanta, nedefinitive daca se bucura de executare provizorie, de drept sau judecatoreasca.

Executarea provizorie de drept:

 1. Autoritatea parinteasca. modul de exercitare a autoritatii parintesti (locuinta minor, legaturi)
 2. Salarii si somaj. plata salariilor si a altor drepturi din munca si a sumelor din somaj
 3. Accidente de munca. despagubiri pentru accidente de munca
 4. Intretinere sau alocatie. rente ori sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii, precum si pensii sociale
 5. Vatamare. despagubiri in caz de moarte sau vatamare a integritatii corporale ori sanatatii, daca despagubirile s-au dat ca prestatii banesti succesive
 6. Reparatii grabnice
 7. Sigiliu sau inventar. punerea sau ridicarea sigiliului ori facerea inventarului
 8. Posesia. cereri privitoare numai la posesie
 9. Recunoasterea. hotararile in temeiul recunoasterii
 10. alte cazuri
  1. incheierea pentru drepturile banesti ale martorului sau expertului
  2. incheierea de incuviintare a sechestrului asigurator sau a popririi asiguratorii
  3. ordonanta presedintiala
  4. ordonanta de plata

Executarea provizorie judecatoreasca

Se incuviinteaza daca e vorba de hotarari privitoare la bunuri ori de cate ori va considera ca masura este necesara in raport cu temeinicia vadita a dreptului ori cu insolvabilitatea debitorului, precum si pentru evitarea unui prejudiciu pentru creditor.

Cererea. Aceasta trebuie solicitata de creditor, nu din oficiu. Cererea se poate face in scris sau verbal in instanta pana la inchiderea dezbaterilor. Daca cererea a fost respinsa in prima instanta, ea poate fi facuta din nou in apel.

Nu se poate acorda executarea provizorie la:

 • stramutarea de hotare, desfiintare constructii, plantatii sau alte asezari fixe
 • intabularea unui drept sau radierea lui din cartea funciara

Solicitarea suspendarii executarii provizorii. La cererea debitorului, adica a partii interesate, poate suspenda executarea, fie ca este de drept sau judecatoreasca.

Cererea de suspendare. Poate fi solicitata fie prin cererea de apel, fie distinct in tot cursul judecatii in apel. Cererea se depune la prima instanta sau la instanta de apel. Cererea de suspendare se va judeca de catre instanta de apel. Judecata cererii se face cu citarea partilor si se va pronunta prin incheiere; aceasta poate fi atacata numai cu apel, separat, in termen de 5 zile de la pronuntare/comunicare.

Suspendarea va putea fi incuviintata numai cu plata unei cautiuni al carei cuantum va fi stabilit de instanta.

Ordonanta presedintiala. Totusi, va putea fi incuviintata provizoriu prin ordonanta presedintiala, chiar si inainte de sosoirea dosarului, cu cautiunea obligatorie.

 • Îndreptarea, lămurirea și completarea hotărârii.

Indreptarea. Erorile sau omisiunile cu privire la nume, calitatea si sustinerea partilor sau cele de calcul sau alte erori materiale pot fi indreptate din oficiu sau la cerere.

Citarea partilor nu este obligatorie, dar este posibila.

Instanta pronunta o incheiere.

Lamurirea. Daca sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii ori daca aceasta cuprinde dispozitii contradictorii, partile pot cere instantei sa lamureasca dispozitivul sau sa inlature dispozitiile potrivnice.

Citarea partilor este obligatorie, in camera de consiliu.

Instanta pronunta o incheiere.

Completarea. Daca instanta a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea hotararii in acelasi termen in care se poate declara apel sau recurs, iar in cazul hotararilor dupa casarea cu retinere in termen de 15 zile de la pronuntare. Procedura se aplica si daca instanta a omis sa se pronunte asupra cererilor martorilor, expertilor sau aparatorilor.

Citarea partilor este obligatorie.

Instanta pronunta o hotarare separata, care se ataseaza la hotararile originale.

Cale de atac pentru indreptare, lamurire si completare. Sunt supuse acelorlasi cai de atac ca si hotararile in legatura cu care s-a solicitat indreptarea, inlaturarea sau completarea. Daca cererea a fost admisa, cheltuielile vor fi suportate de stat, iar daca a fost respinsa, de catre parte.

Download PDF