Revizio

Prezumtiile

Prezumtiile nu sunt probe, ci niste rationamente logice; acestea reprezinta consecinte pe care legea sau judecatorul le trage dintr-un fapt cunoscut spre a stabili un fapt necunoscut. Probabilitatea este de esenta prezumtiei.

Clasificare:

  • Prezumtiile legale – unele permit sau nu permit proba contrara
  • Prezumtiile judiciare
    • sa aiba greutatea si puterea de a naste probabilitatea faptului pretins (poate fi reverificata admisibilitatea doar de instanta de apel, nu si de recurs, fiind o chestiune de fapt)
    • sa fie admisibila proba cu martori

Efectele prezumtiei. Prezumtia scuteste de dovada pe cel in folosul caruia e stabilita.

Download PDF