Revizio

Cazurile de incompatibilitate – Participantii in procesul civil (2)

Au aparut ca urmare a necesitatii de a asigura impartialitatea instantei. Impartialitatea este o conditie impusa de CEDO (art. 6). Legiuitorul a creat cazuri prin care instanta este prezumata a fi partinitoare. Trebuie deosebita aceasta incompatibilitate ce vizeaza conditia impartialitatii de incompatibilitatile in functie ale magistratului (activitati comerciale, alte contracte de munca ale judecatorului, nu poate fi administrator, nu poate fi membru in partid), acestea vizand conditia independentei.

Incompatibilitati absolute (art 41. NCPC) –  de stricta interpretare

 • Ipoteza cazului in care judecatorul a pronuntat o incheiere interlocutorie sau o hotarare prin care a solutionat cauza si care ar fi pus in situatia in a judeca iarasi cauza in apel, recurs, contestatie in anulare sau revizuire.

De multe ori, incheierile interlocutorii dezleaga probleme la fel de importante ca hotararea finala. Incheierea interlocutorie este acea incheiere prin care se transeaza aspect de drept litigioase care rezolva partial litigiul (exemplu: calitatea procesuala activa, stabilierea cotelor la partaj). Acest caz nu se aplica atunci cand avem de a face cu incheieri preparatorii.

Incompatibilitatea intervine in masura in care apelul sau recursul au ca obiect critici avute in legatura cu incheierea interlocutorie (exemplu: nu se aplica daca judecatorul a rezolvat prin incheiere doar problema prescriptiei, dar in apel nu se critica aceasta problema, ci altceva). In apel, ceea ce nu se critica, ramane definitiv – tantum devolutum quantum apellatum.

 • Ipoteza cazului in care judecatorul a pronuntat o incheiere interlocutorie sau o hotarare prin care a solutionat cauza si care ar fi pus in situatia de a judeca iarasi cauza in urma desfiintarii/anularii hotararii si trimiterii cauzei spre rejudecare.

Ratiunea incompatibilitatii sta in faptul ca e de presupus ca mandria profesionala il va determina pe acel judecator ca nu ICCJ a avut dreptate cand a casat, ci tot el, pentru a-si reconfirma propria hotarare. Acest caz nu vizeaza ipoteza in care judecatorul de la prima instantei s-a pronuntat asupra unei exceptii dezlegate de ICCJ si care nu mai poate face obiectul judecatii, intrucat hotararea e obligatorie sub acel aspect.

Cu toate acestea, textul legal are in vedere doar solutia de trimitere spre rejudecare, insa nu si pe aceea de anulare/casare cu retinere spre rejudecarea fondului de catre instanta de control judiciar, intrucat, pentru aceste ipoteze, judecatorii care au pronuntat hotararea de anulare/casare cu retinere nu devin incompatibili in rejudecarea fondului (chiar si daca au fixat termen pentru rejudecarea fondului).

 • Nu poate lua parte la judecata cel care a fost martor (audiat in cauza), expert, arbitru, procuror, avocat, asistent judiciar, magistrat-asistent sau mediator in aceeasi cauza. Ratiunea este ca acea persoana a cunoscut pricina dintr-o alta perspectiva decat cea de judecator.

Incompatibilitati relative (art 42. NCPC)

(1) Judecătorul este, de asemenea, incompatibil de a judeca în următoarele situaţii:

Incompatibilitate din cauza antepronuntarii

 1. Exista atunci când şi-a exprimat anterior părerea cu privire la soluţie în cauza pe care a fost desemnat să o judece. Punerea în discuţia părţilor, din oficiu, a unor chestiuni de fapt sau de drept, potrivit art. 14 alin. (4) şi (5), nu îl face pe judecător incompatibil;

– Nu reprezinta caz de incompatibilitate pronuntarea cu privire la probe sau exceptii, chiar daca prin aceasta s-ar putea intui in mod logic solutia finala (el poate face acte obligatorii procedural, fara a fi cazuri de incompatibilitate)

– Nu este incompatibil judecatorul care invoca din oficiu o exceptie, daca si-o sustine (legea il obliga sa explice ridicarea exceptiilor din oficiu).

– Nu este caz de incompatibilitate atunci cand judecatorul pune in discutia partilor alte imprejurari de fapt sau de drept.

– Nu este incompatibil judecatorul care a pronuntat o ordonanta presedintiala, nu pe fond. Nu e incompatibil cel care a luat o masura asiguratorie (sechestru), analizand doar urgenta, nepronuntandu-se pe fond.

– Nu exista incompatibilitate intre judecatorul care suspenda o executare si cel care judeca contestatia la executare.

In concluzie, nu este caz de incompatibilitate relativa atunci cand judecatorul nu face altceva decat sa exercite atributii jurisdictionale impuse de textele de procedura civila, atat timp cat se ramane in limitele acelor texte.

Incompatibilitati de rudenie

 1. când este soţ, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu avocatul ori reprezentantul unei părţi sau dacă este căsătorit cu fratele ori cu sora soţului uneia dintre aceste persoane;
 2. când soţul judecatorului sau fostul său soţ este rudă ori afin până la gradul al patrulea inclusiv cu vreuna dintre părţi;
 3. dacă este soţ sau rudă până la gradul al patrulea inclusiv sau afin, după caz, cu un alt membru al completului de judecată (pentru a nu fi doi judecatori sot-sotie in complet);
 4. dacă, atunci când este învestit cu soluţionarea unei căi de atac, soţul sau o rudă a sa până la gradul al patrulea inclusiv a participat, ca judecător sau procuror, la judecarea aceleiaşi pricini înaintea altei instanţe (spre exemplu, ar putea controla solutia sotiei);

Incompatibilitati de interes

 1. când există împrejurări care fac justificată temerea că el, soţul său, ascendenţii ori descendenţii lor sau afinii lor, după caz, au un interes în legătură cu pricina care se judecă;
 2. dacă el, soţul sau rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv ori afinii lor, după caz, sunt părţi într-un proces care se judecă la instanţa la care una dintre părţi este judecător (interes);
 3. dacă el, soţul său, ascendenţii ori descendenţii lor au primit daruri sau promisiuni de daruri ori alte avantaje de la una dintre părţi;
 4. dacă soţul, o rudă ori un afin al său până la gradul al patrulea inclusiv a reprezentat sau asistat partea în aceeaşi pricină înaintea altei instanţe;

Incompatibilitati de dusmanie

 1. dacă între el, soţul său ori rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv sau afinii lor, după caz, şi una dintre părţi a existat un proces penal cu cel mult 5 ani înainte de a fi desemnat să judece pricina. În cazul plângerilor penale formulate de părţi în cursul procesului, judecătorul devine incompatibil numai în situaţia punerii în mişcare a acţiunii penale împotriva sa;
 2. dacă el, soţul său ori una dintre rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv sau afinii lor, după caz, se află în relaţii de duşmănie cu una dintre părţi, soţul ori rudele acesteia până la gradul al patrulea inclusiv;

Incompatibilitati similare

 1. atunci când există alte elemente care nasc în mod întemeiat îndoieli cu privire la imparţialitatea sa.

(2) Dispoziţiile alin. (1) privitoare la soţ se aplică şi în cazul concubinilor.

Cand exista un caz de incompatibilitate, exista 2 mijloace procedurale prin care se poate invoca incompatibilitatea: abtinerea (aflat la dispozitia judecatorului aflat intr-un caz de incompatibilitate) si recuzarea (aflat la dispozitia partii interesate).

_____________________________________________

Bibliografie

Traian Briciu – note de curs

Download PDF