Abtinerea si recuzarea judecatorului – Cum si cand poti recuza judecatorul?

Mijloacele procedurale de invocare a incompatibilitatii sunt abtinerea si recuzarea.

Caracterul normalor care reglementeaza cele doua institutii este de natura diferita: abtinerea este reglementata de norme imperative, in timp ce recuzarea este reglementata de norme de ordine privata (partea interesata avand facultatea de a-l recuza pe judecator sau de a accepta sa fie judecata de catre aceasta).

Abtinerea

Este un act individual al judecatorului, fiind o declaratie de abtinere. Astfel, abtinerea provine numai de la judecatorul cauzei.

Inainte de primul termen de judecata, grefierul de sedinta va verifica, pe baza dosarului cauzei, daca judecatorul acesteia se afla in vreunul dintre cazurile de incompatiblitate absoluta; daca exista un astfel de caz, atunci va intocmi un referat (art. 43 NCPC). Dupa primul termen de judecata, grefierul de sedinta nu mai are obligatii sub acest aspect.

Judecatorul care stie ca exista un motiv de incompatibilitate in privinta sa este obligat sa se abtina de la judecarea pricinii. Astfel, judecatorul se poate abtine in urmatoarele situatii:

  • atunci cand stie ca in privinta sa exista un motiv de incompatibilitate, este obligat sa se abtina;
  • atunci cand partea a formulat o cerere de recuzare impotriva sa, acesta poate declara ca se abtine.

Daca declaratia de abtinere este facuta cu nesocotirea acestor situatii, ea va fi respinsa ca inadmisibila. Declaratia de abtinere poate fi facuta inainte sau dupa implinirea primului termen de judecata, in functie de momentul la care judecatorul a cunoscut ca este incompatibil. Declaratia de abtinere se face scris sau verbal in sedinta.

In plus, judecatorul care a fost recuzat de catre parte poate declara ca se abtine, urmand ca declaratia de abtinere a judecatorului sa se solutioneze cu prioritate. Daca declaratia de abtinere se admite, cererea de recuzare, indiferent de motivul acesteia, va fi respinsa prin aceeasi incheiere, ca ramasa fara obiect. In schimb, daca declaratia de abtinere se respinge, prin aceeasi incheiere instanta se va pronunta si asupra cererii de recuzare.

Ca mentiune, in situatia incompatibilitatilor relative, judecatorul care stie ca se afla in acel caz de incompatibilitate este obligat sa se abtina. Daca nu se abtine, hotararea va ramane valabila, insa va fi sanctionat disciplinar.

Invocarea incompatibilitatii absolute. In cazurile de incompatibilitate absoluta, judecatorul nu poate participa la judecata, chiar daca nu s-a abtinut ori nu a fost recuzat. Nulitatea hotararii nu este una de drept, ci trebuie invocata. Nulitatea va putea fi invocata atat de orice parte care justifica un interes, cat si din oficiu, de judecatorul instantei de control judiciar, precum si de procuror. Nulitatea poate fi invocata atat ca motiv de apel, de recurs ori de contestatie in anulare, cat si prin intermediul exceptiei incompatibilitatii, direct in calea de atac. Daca s-au epuizat toate caile procedurale de invocare a incompatibilitatii au fost epuizate, fara sa se fi uzat de ele, neregularitatea procedurala se acopera definitiv.

Efecte

Suspendare de drept. Dupa declaratia de abtinere a judecatorului, pricina se suspenda de drept.

Competenta. Abtinerea se solutioneaza de un alt complet al instantei respective, in compunerea caruia nu poate intra judecatorul care a declarat ca se abtine. Ca exceptie de la aceasta regula, in situatia in care cererea de recuzare este inadmisibila, inadmisiblitatea se va constata chiar de completul in fata caruia s-a formular cererea de recuzare, inclusiv cu participarea judecatorului recuzat. Cand este cererea de recuzare inadmisibla? Atunci cand se invoca alte motive decat cele prevazute in art. 41 si art. 41 NCPC sau este introdusa impotriva altor judecatori care nu fac parte din completul de judecata sau cererea a fost indreptata impotriva aceluiasi judecator pentru acelasi motiv de incompatibilitate.

Solutionare. Instanta hotaraste de indata, prin incheiere, in camera de consiliu, fara prezenta partilor si ascultandu-l pe judecatorul in cauza numai daca apreciaza ca este necesar. In aceleasi conditii, instanta poate asculta si partile. Daca s-au formular cereri de recuzare si de abtinere pentru motive diferite, la acelasi termen, ele vor fi judecate impreuna. Nu se admite interogatoriul ca mijloc de dovada a motivelor de recuzare. Totusi, de vreme ce limitarile sub aspect probatoriu vizeaza numai interogatoriul, inseamna ca partea – care poate fi ascultata daca instanta apreciaza ca este necesar – ar putea solicita nu numai administrarea probei cu inscrisuri, ci si a probei cu martori.

In caz de admitere a declaratiei de abtinere, cererea de recuzare, indiferent de motivul acesteia, va fi respinsa, prin aceeasi incheiere, ca ramasa fara obiect.

Incheierea. Abtinerea sau recuzarea se solutioneaza printr-o incheiere care se pronunta in sedinta publica. Incheierea trebuie sa fie motivata. Atentie! Numai judecata abtinerii sau a recuzarii are loc in camera de consiliu. Pronuntarea incheierii se face insa in sedinta publica, in conditiile art. 402 NCPC.

Efecte asupra actelor indeplinite. In incheierea de admitere se va arata si in ce masura actele indeplinite de judecator urmeaza sa fie pastrate. Aceasta inseamna ca daca in incheierea de admitere a declaratiei de abtinere sau a cererii de recuzare nu se prevede nimic referitor la soarta actelor efectuate, acestea sunt desfiintate, urmand a fi refacute. Numai in masura in care se prevede expres, aceste acte vor fi pastrate in limitele mentiunilor cuprinse in incheiere.

Actele de procedura indeplinite dupa admiterea abtinerii sau a recuzarii sunt lovite de nulitate, in temeiul art. 174 pct. 4 – nulitate neconditionata de vatamare.

Cale de atac. Incheierea prin care se solutioneaza abtinerea nu este supusa niciunei cai de atac, fiindca partile nu au invocat nimic, fiind un act al judecatorului. Pentru a-l indeparta din complet pe judecatorul a carui abtinere a fost admisa, partea nu ar putea sa invoce exceptia de abtinere. Abtinerea poate proveni numai de la judecator, care declara ca se abtine.

Judecata la o instanta superioara. Ca regula, cererea se solutioneaza de catre un alt complet al aceleiasi instante. Cand cererea se judeca de o instanta superioara, dupa admiterea cererii de abtinere, aceasta va trimite cererea unei alte instante de acelasi grad cu cea sesizata initial, pentru ca partile sa nu fie lipsite de un grad de jurisdictie (prorogare judecatoreasca de competenta). Insa, daca cererea este respinsa, pricina se inapoiaza aceleiasi instantei inferioare.

Recuzarea

Judecatorul poate fi recuzat numai pentru motivele de incompatibilitate limitativ prevazute in art. 41 si 42 NCPC.

Pot fi recuzati numai judecatorii care fac parte din complet la data formularii cererii de recuzare, neputand fi primita cererea de recuzare a unui judecator care a participat la judecata, la un moment dat, in etapa procesuala respectiva.

Motiv de apel. Daca un judecator incompatibil pentru motivele de incompatibilitate absoluta a pronuntat in prima instanta o hotarare susceptibila de apel, se va putea constitui un motiv de apel, iar daca a fost incompatibil judecatorul care a judecat apelul, neregularitatea poate fi invocata pe calea recursului, pentru motivul prevazut de art. 488 alin (1) pct. 1 NCPC – cand instanta nu a fost alcatuita potrivit dispozitiilor legale. Ca mentiune, incompatibilitatea judecatorului din prima instanta va putea fi invocata in recurs numai daca nu a putut fi invocata pe calea apelului sau in cursul judecarii apelului ori, desi a fost invocata in termen, a fost respinsa sau instanta a omis sa se pronunte asupra ei. Daca a fost incompatibil chiar judecatorul din recurs, hotararea poate fi atacata pentru acest motiv prin intermediul contestatiei in anulare, potrivit art. 503 alin. (2) pct. 1. NCPC – hotararea data in recurs a fost pronuntata de o instanta necompetenta absolut sau cu incalcarea normelor referitoare la alcatuirea instantei sau instanta de recurs a omis sa se pronunte asupra exceptiei invocate corespunzator.

Probele. Nu este suficient ca partea sa declare ca il recuza pe judecator, ci va trebui sa arate, odata cu motivul de incompatibilitate invocat, probele de care intelege sa se serveasca pentru a-si dovedi cererea, tinandu-se cont de faptul ca nu este permisa administrarea probei cu interogatoriu.

Incheierea. Abtinerea sau recuzarea se solutioneaza printr-o incheiere care se pronunta in sedinta publica.

Solutionare. Instanta hotaraste de indata, prin incheiere, in camera de consiliu, fara prezenta partilor si ascultandu-l pe judecatorul in cauza numai daca apreciaza ca este necesar.

Inadmisibilitatea cererii de recuzare. Cererea de recuzare este inadmisibila atunci cand: (1) se invoca alte motive decat cele prevazute de art. 41 si 42 NCPC; (2) este formulata impotriva altor judecatori decat cei care fac parte din completul de judecata caruia pricina i-a fost repartizata pentru solutionare; (3) este indreptata impotriva aceluiasi judecator, daca o alta cerere de recuzare prin care se invoca acelasi motiv de incompatibilitate a fost respinsa.

Judecarea cererii de recuzare inadmisibile. Daca recuzarea este inadmisibila, cererea va fi solutionata chiar de judecatorii pe rolul carora se afla pricina in care s-a formulat recuzarea inadmisibila.

Cai de atac. Incheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacata numai de parti (partea care a formular recuzarea, fiindca ea are interes), odata cu hotararea prin care s-a solutionat cauza. Cand aceasta din urma este definitiva, incheierea va putea fi atacata cu recurs, la instanta ierarhic superioara, in termen de 5 zile de la comunicarea acestei hotarari. Chiar daca hotararea finala este definitiva, ceea ce inseamna ca nu mai este susceptibila de recurs, incheierea de respingerea a recuzarii poate fi atacata cu recurs, la instanta ierarhic superioara – incheierea nu poate fi atacata inainte de darea hotararii finale.

Situatia recuzarii gresit respinse. Daca instanta de apel constata ca recuzarea a fost in mod gresit respinsa, reface toate actele de procedura si, daca apreciaza ca este necesar, dovezile administrate la prima instanta. Instanta de ape va reface atat actele indeplinite inainte de recuzare, de la data cand a aparut motivul de incompatibilitate, cat si actele indeplinite dupa respingerea cererii. Insa, atunci cand instanta de recurs constata ca recuzarea a fost gresit respinsa, ea va casa hotararea, dispunand trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de apel sau, atunci cand calea de atac a apelului este suprimata, la prima instanta.

Termenul in care se poate face recuzarea:

  1. Caz de incompatibilitate absoluta – oricand in timpul procesului (mentiune: daca se sesizeaza in apel, nu se va mai face cerere de recuzare, ci se va invoca un motiv de apel constand in faptul ca solutia de la prima instanta a fost pronuntata de un complet gresit compus)
  2. Caz de incompatibilitate relativa – se invoca inaintea inceperii oricarei dezbateri; cand motivele de incompatibilitate au fost cunoscute dupa inceperea dezbaterii, recuzarea trebuie formulata de indata ce partea le-a cunoscut (inainte de orice act de procedura – nu depune concluzii pe fond etc.);

Obiectul recuzarii. Pot face obiectul recuzarii numai judecatorii completului de judecata careia i-a fost repartizata pricina.

Forma. La fel ca abtinerea, in scris sau verbal. Totusi, aceasta trebuie facuta pentru fiecare judecator in parte, indicand motivele de recuzare pentru fiecare in parte, fiind motive personale.

Toate prevederile ca fiind aplicabile judecatorilor in materie de incompatibilitate, abtinere si recuzare sunt aplicabile procurorilor, magistratilor-asistenti, asistentilor judiciari si grefieri (sunt chestiuni ce tin de constituirea instantei, nu compunerea ei).

Cererea de recuzare se formulează într-un singur exemplar, nefiind supusă comunicării către restul părţilor din proces, întrucât nu priveşte o pretenţie ce face obiectul cauzei şi care ar trebui analizată cu respectarea principiului contradictorialităţii.

 


 

Bibliografie

V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Noul Cod de procedura civila comentat, Editura Universul Juridic, 2016.

V. M. Ciobanu, T.  Briciu, C. Dinu – Drept procesual civil. Drept executional civil. Arbitraj, National, 2018

https://legeaz.net/dictionar-juridic/exepctie-lipsa-capacitate-procesuala-exercitiu

Download PDF