Revizio

Poprirea asigurătorie – “Te dau in judecata!” (5)

Poprirea are acelasi scop ca sechestrul asigurator, dar in acest caz obiectul si partile difera.

Obiectul popririi. Aceasta se poate infiinta asupra unor sume de bani, titluri de valoare, dar si asupra unor bunuri mobile incorporale urmaribile, dar care nu sunt la debitor, ci la o alta persoana (sume de bani, titluri sau bunuri urmaribile pe care un tert i le datoreaza sau i le va datora in viitor).

La poprire sunt avute in vedere sumele de bani, titluri de valoare, alte bunuri mobile incorporale, urmaribile, datorate debitorului de o terta persoana. E valabila si ipoteza unor bunuri pe care acesta i le va datora in viitor, in temeiul unor raporturi juridice existente: chiria care nu e scadenta, dar opresti sumele viitoare. Insa, bunurile nu se afla la debitor!

Partile. Poprirea presupune o tripla relatie: creditor, debitor si tert poprit (acesta este de fapt debitor al debitorului poprit, el datoreaza acele sume/bunuri/titluri).

Astfel, creditorul ii cere tertului poprit sa nu plateasca aceste sume de bani sau bunuri debitorului, ci sa i le indisponibilizeze in mainile lui pana se va clarifica daca exista sau nu o creanta.

In ce priveste sumele datorate in viitor, este permisa poprirea daca ele sunt datorate in baza unor raporturi juridice existente. În cazul creanțelor condiționale (afectate de termen sau conditie), poprirea este afectată de această condiție pentru că nu este sigură însăși existența raportului juridic care conține datoria terțului poprit de a achita sume de bani către debitorul poprit

Se vor aplica aceleasi reguli de solutionare, executare, desfiintare si ridicare ca la sechestrul asigurator, cu precizarea ca in cazul popririi bancare, creditorul nu este dator sa individualizeze tertii popriti cu privire la care solicita sa se infiintze poprirea; creditorul va rimite la toate bancile cerand sa se popreasca, creditorul nefiind obligat sa stie la ce banci are cont debitorul.

Poprirea asigurătorie se poate înfiinţa asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, în condiţiile stabilite la art. 953 NCPC.

_______________________________________________________________________

Bibliografie:

[1] prof. univ. dr. Traian Briciu – note de curs

[2] V. M. Ciobanu, T.  Briciu, C. Dinu – Drept procesual civil. Drept executional civil. Arbitraj, National, 2013

Download PDF