Revizio

Primul termen de judecata – “Te dau in judecata!” (semnificatii)

Partile, pana la acest moment, pot face anumite acte de procedura, sub sanctiunea decaderii.

Importanta practica a primului termen la care partile sunt legal citate poate fi remarcat din urmatoarele dispozitii legale:

Pentru parat:

1. Poate sa propuna probe, daca intampinarea nu e obligatorie

Paratul, daca intampinarea nu e obligatorie, trebuie sa propuna probe pana la primul termen – art. 208 NCPC;

2. Poate sa depuna cererea reconventionala, daca intampinarea nu e obligatorie

Cererea reconventionala a paratului, daca intampinarea nu este obligatorie, se depune cel mai tarziu la primul termen de judecata;

3. Doar paratul poate sa invoce exceptia necompetentei de ordine privata (teritoriala de drept comun/alternativa)

4. Poate invoca, oricine, inclusiv instanta din oficiu, exceptia necompetentei de ordine publica (doar cea materiala si teritoriala exclusiva)

5. Poate invoca nulitatea relativa pentru neregularitatile savarsite pana la inceperea judecatii

Paratul poate invoca nulitatea relativa pentru neregularitatile savarsite pana la inceperea judecatii, prin intampinare, iar daca nu e obligatorie, la primul termen de judecata.

6. Poate formula cereri de atragere a tertilor in proces, daca intampinarea nu e obligatorie

La acest moment, daca intampinarea nu este obligatorie, paratul poate largi cadrul subiectiv al procesului formuland cereri de participare fortata a tertilor: chemarea in judecata a altei persoane, cerere de chemare in garantie sau cerere de aratare a titularului dreptului;

Pentru reclamant:

1. Poate invoca, oricine, inclusiv instanta din oficiu, exceptia necompetentei de ordine publica (materiala, teritoriala exclusiva)

2. Poate modifica cererea de chemare in judecata si sa propuna noi dovezi

Reclamantul poate să-şi modifice cererea şi să propună noi dovezi, sub sancţiunea decăderii, numai până la primul termen la care acesta este legal citat. În acest caz, instanţa dispune amânarea pricinii şi comunicarea cererii modificate pârâtului, în vederea formulării întâmpinării, care, sub sancţiunea decăderii, va fi depusă cu cel puţin 10 zile înaintea termenului fixat, urmând a fi cercetată de reclamant la dosarul cauzei.

     2+. Modificarea cererii de chemare în judecată peste termen

Poate avea loc numai cu acordul expres al tuturor părţilor (ordine privata). Daca se modifica cererea la alt termen, dar paratul tace, judecatorul nu va putea trece mai departe si va trebui sa respinga cererea reclamantului, invocand din oficiu tardivitatea. Totusi, exista cazuri in care nu se impune amanarea (greseli materiale din cuprinsul cererii, modificarea cuantumului cererii, solicitarea contravalorii obiectului pierdut in cursul procesului, inlocuirea cererii in constatare cu cea in realizare daca e admisibila). In apel nu se vor putea face cereri noi (regula tantum devolutum quantum iudicatum – in apel se poate devolua numai ce s-a judecat la prima instanta), astfel ca schimbarea actiunii din constatare in realizare va fi inadmisibila.

Pentru instanta:

1. Isi verifica competenta din oficiu

Judecatorul este obligat, la primul termen cu partile legal citate, din oficiu, sa verifice si sa stabileasca daca instanta sesizata este competenta general, material si teritorial sa judece pricina;

2. Estimeaza durata necesara pentru cercetarea procesului

Judecatorul, la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate, dupa ascultarea partilor, va estima durata necesara pentru cercetarea procesului, tinand seama de imprejurarile cauzei, astfel incat procesul sa fie solutionat intr-un termen optim si previzibil. Durata astfel estimată va fi consemnată în încheiere.

3. Verifica identitatea partilor si calitatea de reprezentant

Judeca Instanta verifica identitatea partilor si calitatea de reprezentant – verifica imputernicirea si calitatea de avocat, in caz contrar intervine nulitatea neconditionata de vatamare (art 176 NCPC).

4. Pune in vedere partile administrarea probelor de avocati/consilieri

Judecatorul pune in vedere partilor, daca sunt reprezentate, ca pot conveni ca probele sa fie administrate de catre avocatii/consilierii lor.

Download PDF