Cererea gresit denumita. Am gresit numele cererii de chemare in judecata. Ce fac?

Cererea de chemare in judecata sau pentru exercitarea unei cai de atac este valabil facuta chiar daca poarta o denumire gresita. Calificarea cererii in functie de continutul ei efectiv, si nu in functie de elementele formale prin care partea propune judecatii un tipar al cererii predeterminat legal, indicat prin denumire, este expresia unui pragmatism procesual […]

Cesiunea de creanta. Obligatiile cedentului si ale cesionarului. Contractul de cesionare.

Cesiunea de creanta (cedarea creantei) se poate utiliza in aproape toate tipurile de creante, legiuitorul mergand pe o aplicare cat mai larga. Definitie. Cesiunea de creanţă este convenţia prin care creditorul cedent transmite cesionarului o creanţă împotriva unui terţ. Asadar, cesiunea de creanta este (1) un contract sinalagmatic; (2) incheiat intre doua parti, creditorul cedent si […]

Competenta materiala a judecatoriei, cu scurte explicatii

Vom analiza mai jos competenta materiala a judecatoriei, potrivit art. 94 NCPC: în primă instanţă, următoarele cereri al căror obiect este evaluabil sau, după caz, neevaluabil în bani: a) cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie, în afară de cazurile în care prin lege se prevede expres altfel;[1] b) […]

Contestatia la executare

Cei interesati sau vatamati prin executare pot face contestatie impotriva: Executarii silite sau oricarui act de executare Incheierilor date de executorul judecatoresc Daca executorul refuza sa efectueze executarea sau sa implineasca un act de executare[1] Sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite (se […]

Enumerare recapitulativa a regimului de atac asupra hotararilor si incheierilor

Nu sunt supuse cailor de atac: – Hotararea de declinare a competentei (132) – Dacă instanţa se declară necompetentă, hotărârea nu este supusă niciunei căi de atac, dosarul fiind trimis de îndată instanţei judecătoreşti competente sau, după caz, altui organ cu activitate jurisdicţională competent. – Regulatorul de competenta (135) – Hotărârea de declinare a competenţei […]

Prescriptia extinctiva. De cand curge prescriptia? Cand se termina?

Prescriptia extinctiva. Analiza juridica asupra prescriptiei din Noul Cod Civil. Esenţa însăşi a instituţiei prescripţiei extinctive este stingerea dreptului material la acţiune neexercitat în termenul de prescripţie. Astfel, prescripţia extinctivă este doar un mod sau o cauză legală de înlăturare (stingere) a răspunderii civile (lato sensu), iar nu un mod de stingere a dreptului subiectiv […]

Regulile esentiale privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului 679/2016 (GDPR)

Ce este regulamentul 679/2016? Acest regulament abroga Directiva 95, ce in prezent reprezinta regulamentul general privind protectia datelor, considerat vulnerabil si slab reglementat. Noul Regulament 679/2016  (GDPR – General Data Protection Regulation) are rolul de a implementa reguli stricte si clare in privinta colectarii si utilizarii datelor cu caracter personal. Regulamentul va intra in vigoare […]

Legislatie GDPR – prelucrarea datelor cu caracter personal – data protection

Regulamentul GDPR Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Acte normative Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal […]

Seria “Te dau in judecata” – Articole esentiale privind procedura de judecata

Partea speciala a judecatii in prima instanta este impartita in 2 parti: etapa scrisa si etapa cercetarii si a dezbaterilor (oralitatea). Vom prezenta drepturile si procedurile corespunzatoare etapei scrise. Cererea de chemare in judecata Actul de sesizare a instantei este, de regula, cererea de chemare in judecata, dar poate fi si cererea reconventionala, interventia principala, […]

Contractul de mandat pe intelesul tuturor. Reprezentarea.

Implica o obligatie de a face, prestatia constand in incheierea unui act juridic. Aceasta prestatie va produce efecte juridice in patrimoniul unei persoane, denumita mandant, in urma vointei formate si exprimate de catre o alta persoana, denumita mandatar. Acest mandatar nu va actiona pe riscul sau, ci pe cel al mandantului. Reprezentarea. Puterea de a […]

Daunele-interese pe intelesul tuturor. Clauza penala contractuala. Penalizarile contractuale

Daunele interese pot fi clasificate in daune-interese moratorii, adica penalitatile de intarziere, si daune-interese compensatorii, adica penalitati pentru neexecutare. Clauza penala. Asadar, in clauza penala[1] redactata in contract, partile se pot referi la penalitatile in caz de intarziere sau la penalitatile in caz de neexecutare.  Clauza penala reprezinta un avantaj al creditorului, evitandu-se evaluarea judiciara […]

Rezolutiunea si rezilierea contractului pe intelesul tuturor. Riscul contractului.

Rezolutiunea si rezilierea pot fi invocate numai in cazul in care neexecutarea obligatiilor este culpabila, adica poate fi imputata partii contractante care nu si-a indeplinit obligatia. Insa, daca partea nu este vinovata, adica a existat un caz fortuit sau forta majora, va fi incidenta institutia riscului contractual.[1] Conditii pentru inovcare: in contractele sinalagmatice (obligatii reciproce […]

Explicatii privind plata, conditiile de plata si pretul

Prin plată se înţelege atât remiterea unei sume de bani (sensul strict al noţiunii), cât şi executarea oricărei alte prestaţii care constituie obiectul însuşi al obligaţiei (sensul larg al noţiunii). Debitorul. Orice persoana poate face plata, chiar si tertul. Plata poate fi facuta si de persoanele care au interes de a plati in locul debitorului […]

Explicatii esentiale privind promisiunea bilaterala de vanzare si pactul de optiune

Promisiunea de vanzare si pactul de optiune sunt doua mecanisme construite de legiuitor pentru a oferi sansa partilor de a-si concretiza vointa juridica anterior incheierii contractului propriu-zis. Vom analiza, pe scurt, logica aparitiei si a functionarii acestora. Context. Ideea a aparut in contextul social creat de aparitia reglementarilor care impuneau incheierea in forma autentica a […]

Garantia contra evictiunii. Garantia acordata cumparatorilor subdobanditori din contractul de vanzare

Etimologic, cuvântul „evicţiune” provine din latinescul evicţio,- onis (deposedare), ceea ce înseamnă că o persoană pierde dreptul asupra unui lucru, pentru că prin justiţie s-a recunoscut unui terţ un drept concurent cu cel al evinsului. Definitie. Evicţiunea presupune pierderea, în tot sau în parte, a dreptului de proprietate ori a altui drept dobândit prin vânzare sau tulburarea cumpărătorului în exercitarea prerogativelor conferite de […]