Contracte si obligatii

Cesiunea de creanta. Obligatiile cedentului si ale cesionarului. Contractul de cesionare.

Cesiunea de creanta se poate utiliza in aproape toate tipurile de creante, legiuitorul mergand pe o aplicare cat mai larga. Definitie. Cesiunea de creanţă este convenţia prin care creditorul cedent transmite cesionarului o creanţă împotriva unui terţ. Asadar, cesiunea de creanta este (1) un contract sinalagmatic; (2) incheiat intre doua parti, creditorul cedent si cesionar; (3) 

Citeste tot articolul…

[2017] Contractul de locatiune pe intelesul tuturor. Chiria. Sublocatiunea. Cesiunea. Incetarea contractului de inchiriere

Locatarul va primi dreptul de a i se asigura folosinta bunului (drept de creanta), devenind un detentor al bunului; acesta va putea exercita si drepturile accesorii folosintei, inclusiv dreptul de a culege fructele bunului dat in locatiune. Daca cel ce primeste dreptul de folosinta are si posibilitatea consumarii bunului, contractul va fi de vanzare a 

Citeste tot articolul…

Daunele-interese pe intelesul tuturor. Clauza penala contractuala. Penalizarile contractuale

Daunele interese pot fi clasificate in daune-interese moratorii, adica penalitatile de intarziere, si daune-interese compensatorii, adica penalitati pentru neexecutare. Clauza penala. Asadar, in clauza penala[1] redactata in contract, partile se pot referi la penalitatile in caz de intarziere sau la penalitatile in caz de neexecutare.  Clauza penala reprezinta un avantaj al creditorului, evitandu-se evaluarea judiciara 

Citeste tot articolul…

Rezolutiunea si rezilierea contractului pe intelesul tuturor. Riscul contractului.

Rezolutiunea si rezilierea pot fi invocate numai in cazul in care neexecutarea obligatiilor este culpabila, adica poate fi imputata partii contractante care nu si-a indeplinit obligatia. Insa, daca partea nu este vinovata, adica a existat un caz fortuit sau forta majora, va fi incidenta institutia riscului contractual.[1] Conditii pentru inovcare: in contractele sinalagmatice (obligatii reciproce 

Citeste tot articolul…

Explicatii esentiale privind promisiunea bilaterala de vanzare si pactul de optiune

Promisiunea de vanzare si pactul de optiune sunt doua mecanisme construite de legiuitor pentru a oferi sansa partilor de a-si concretiza vointa juridica anterior incheierii contractului propriu-zis. Vom analiza, pe scurt, logica aparitiei si a functionarii acestora. Context. Ideea a aparut in contextul social creat de aparitia reglementarilor care impuneau incheierea in forma autentica a 

Citeste tot articolul…

Garantia contra evictiunii. Garantia acordata cumparatorilor subdobanditori din contractul de vanzare

Etimologic, cuvântul „evicţiune” provine din latinescul evicţio,- onis (deposedare), ceea ce înseamnă că o persoană pierde dreptul asupra unui lucru, pentru că prin justiţie s-a recunoscut unui terţ un drept concurent cu cel al evinsului. Definitie. Evicţiunea presupune pierderea, în tot sau în parte, a dreptului de proprietate ori a altui drept dobândit prin vânzare sau tulburarea cumpărătorului în exercitarea prerogativelor conferite de 

Citeste tot articolul…

Contractul de tranzactie

Tranzactia este contractul prin care partile previn sau sting un litigiu, inclusiv in faza executarii silite. Tranzactia se poate incheiat inainte de inceperea procesului, pentru a-l preintampina, sau dupa inceperea acestuia, pentru a-l stinge. Tranzactia este incheiata cu intentia de a pune capat unei dispune judiciare. Mijloace de realizare: Recunoasterea de catre o parte a 

Citeste tot articolul…

Preluarea datoriei (cesiunea datoriei)

Context. Legiuitorul a gandit sisteme de transmitere pentru ambele laturi ale unei obligatii, latura activa si latura pasiva. Transmiterea laturii active se face prin cesiunea de creanta sau prin subrogatie, iar latura pasiva se transmite prin preluarea datoriei. Astfel, in privinta preluarii datoriei, vorbim de o transmisiune a laturii pasive dintr-un raport obligational. Mecanism. Este operatiunea juridica prin 

Citeste tot articolul…

Cesiunea contractului. Explicatii si aplicare.

  Spre deosebire de cesiunea de creanta, cesiunea de contract transmite intregul contract, in ansamblul sau, cu drepturi si obligatii, in stadiul de executare existent la data cesiunii. Practic, cedentul transfera cesionarului contractul incheiat cu semnatarul initial. Conditii de fond.  In privinta primei conditii, va fi necesar consimtamantul contractantului cedat. Acesta poate consimte printr-un act 

Citeste tot articolul…

Executarea silita in natura a obligatiilor contractuale.

Creditorul are dreptul la indeplinirea integral, exacta si la timp a obligatiei. Daca aceasta nu se realizeaza, creditorul poate solicita executarea fortata a obligatiilor, adica executarea silita in natura. Intotdeauna cand debitorul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale, creditorul poate sa solicite executarea silita in natura; ca exceptie, nu se poate solicita daca executarea in natura 

Citeste tot articolul…

Clauza penala pe intelesul tuturor. Raspunderea contractuala

Clauza penala este aceea prin care partile stipuleaza ca debitorul se obliga la o anumita prestatie in cazul neexecutarii obligatiei principale. Logica. De fapt, clauza penala reprezinta un avantaj al creditorului, evitandu-se evaluarea judiciara a daunelor-interese, creditorul nefiind obligat sa mai dovedeasca existent si intinderea prejudiciului sau chiar sa primeasca penalitatile si fara vreun prejudiciu 

Citeste tot articolul…

Daunele interese pe intelesul tuturor. Raspunderea contractuala.

Daunele-interese reprezinta despagubirile in bani pe care debitorul este indatorat sa le plateasca, in scopul repararii prejudiciului suferit de creditor ca urmare a neexecutarii culpabile a obligatiilor contractuale. In momentul in care sunt intrunite conditiile raspunderii contractuale, creditorul are dreptul de a pretinde daune-interese. Pentru a se pretinde daunele-interese, nu este necesara punerea in intarziere 

Citeste tot articolul…

Interpretarea contractelor – Cum intelegi contractele?

Inainte de a executa un contract este imperios necesar a se determina intelesul clauzelor acestuia folosind tehnica interpretarii. Ce este interpretarea? Prin aceasta intelegem operatiunea de determinare si clarificare a continutului contractelor, a clauzelor sale, in scopul stabilirii drepturilor si obligatiilor nascute din acesta. Daca un contract este clar, problema interpretarii nu se pune, insa, 

Citeste tot articolul…

Clauzele abuzive in contractele de consum

O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in dezavantajul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor (art. 4 din Legea 193/2000). Elementele principale pentru identificarea clauzelor abuzive: Lipa de 

Citeste tot articolul…

Negocierile precontractuale. Obligatiile din timpul negocierilor unui contract

Contractul se incheie prin negocierea lui de catre parti sau prin acceptarea fara reserve a unei oferte de a contracta. Pe masura cresterii complexitatii obiectului viitorului contract, sporeste si intensitatea negocierilor prealabile incheierii acestuia. Faza negocierii este indelungata, marcata de acte preparatorii care prefigureaza structura si continutul viitorului contract. Aceasta etapa se desfasoara sub semnul 

Citeste tot articolul…