Drept procesual civil

 1. Principiile fundamentale ale procesului civil
 2. Clasificarile actiunii civile
  1. Actiunea in realizare
  2. Actiunea in constatare
  3. Actiunea in constituire
  4. Actiuni patrimoniale
  5. Actiuni principale, accesorii si incidentale
 3. Conditiile actiunii civile
  1. Capacitatea procesuala
  2. Calitatea procesuala. Transmiterea calitatii procesuale.
  3. Formularea unei pretentii
  4. Interesul
 4. Participantii la procesul civil
  1. Compunerea si constituirea instantelor
  2. Cazurile de incompatibilitate
  3. Abtinerea si recuzarea judecatorului
  4. Coparticiparea procesuala
  5. Interventia voluntara
  6. Interventia fortata
   1. Chemarea in judecata a altor persoane
   2. Cererea de chemare in garantie
   3. Aratarea titularului dreptului
   4. Introducerea fortata in cauza din oficiu
  7. Reprezentarea partilor in procesul civil
 5. Competenta
  1. Materiala
  2. Determinarea competenței după valoarea obiectului
  3. Teritoriala
  4. Stramutarea procesului
  5. Excepția de necompetență
  6. Conflictele de competență
  7. Litispendenta
  8. Conexitatea
  9. Prorogarea de competenta
 6. Forma cererilor
  1. Citarea si comunicarea actelor de procedura
  2. Nulitatea
 7. Termenele procedurale
  1. Decaderea
  2. Repunerea in termen
 8. Cererea de chemare in judecata
 9. Intampinarea
 10. Cererea reconventionala
 11. Masurile asiguratorii
  1. Sechestrul asigurator
  2. Poprirea asiguratorie
  3. Sechestrul juridicar
 12. Ședința de judecată
  1. Cercetarea procesului
  2. Încheierile
  3. Excepțiile procesuale
  4. Probele
   1. Subiectul, obiectul și sarcina probei
   2. Reguli comune privind admisibilitatea și administrarea probelor
   3. Cercetarea procesului prin administrarea probelor de către avocați
   4. Asigurarea probelor
   5. Proba prin înscrisuri
   6. Proba prin declarațiile martorilor
   7. Mărturisirea
   8. Expertiza
   9. Prezumțiile
  5. Suspendarea judecății
  6. Perimarea
  7. Actele procesuale de dispoziție ale părților (renunțarea, achiesarea, tranzacția)
 13. Hotărârea judecătorească
  1. Deliberarea și pronunțarea.
  2. Hotararea.
 14. Apel
 15. Revizuirea
 16. Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile
 17. Proceduri speciale.
  1. Procedura necontencioasă judiciară.
  2. Ordonanța președințială.
  3. Procedura ordonanței de plată.
  4. Procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept.
 18. Executarea silită potrivit Noului Cod de procedură civilă.