Hotărârea judecătorească. Cum sa dau in judecata?

Hotararea judecatoreasca este actul final al judecatii, actul de dispozitie al instantei cu privire la litigiul dintre parti, act cu caracter jurisdictional. Clasificarea hotărârilor. In functie de nivelul judecatii care se finalizeaza prin hotarare: Sentinta – hotararea de solutionare a cauzei de prima instanta sau prin care instanta se dezinvesteste fara a solutiona cauza. Este sentinta […]

Acte procesuale de dispozitie ale partilor (renuntarea, achiesarea, tranzactia)

Cursul normal al procesului poate fi influentat si de actele de dispozitie ale partilor, fie ca provin de la reclamant (renuntarea), fie de la parat (achiesarea) sau de la ambele parti (tranzactia). Datorita acestor acte, procesul nu mai parcurge toate etapele sau hotararea se pronunta dupa alte reguli. Actele de dispozitie pot fi facute de […]

Perimarea. Exceptia perimarii. Perimarea actelor procedurale

Perimarea[1] este o sanctiune procedurala ce intervine in cazul in care nu se respecta cerinta de a exista continuitate intre actele de procedura, lasandu-se procesul in nelucrare timp de 6 luni, din motive imputatile partii. Perimarea poate opera atat in fata primei instante, cat si a cailor de atac. Ea priveste atat actiunile prescriptibile, cat […]

Suspendarea judecății. Suspendarea voluntara, de drept si facultativa a procesului.

Prin suspendare, cursul judecatii se opreste, iar procesul ramane in nelucrare. Indiferent de felul suspendarii (voluntara, de drept, facultativa), masura se dispune, in toate cazurile, numai de catre instanta, in conditiile expres prevazute de lege. Suspendarea voluntara Judecatorul va suspenda judecata: cand amandoua partile o cer (expresa) cand niciuna dintre parti, fiind legal citate, nu se […]

Expertiza. Propunerea si incuviintarea probei expertizei in procesul civil

Este un mijloc de proba prin care se lamuresc aspecte de fapt pentru care sunt necesare cunostinte de specialitate. Indiferent de caracterul facultativ sau obligatoriu al expertizei, acest mijloc de proba nu are valoare probatorie prestabilita, judecatorul urmand a analiza intreg materialul probatoriu. Nu vizeaza aspecte de drept fiindca pe acestea le lamureste instanta. Ca regula, expertiza este […]

Prezumtiile

Prezumtiile nu sunt probe, ci niste rationamente logice; acestea reprezinta consecinte pe care legea sau judecatorul le trage dintr-un fapt cunoscut spre a stabili un fapt necunoscut. Probabilitatea este de esenta prezumtiei. Clasificare: Prezumtiile legale – unele permit sau nu permit proba contrara Prezumtiile judiciare sa aiba greutatea si puterea de a naste probabilitatea faptului […]

Marturisirea

Constituie marturisire recunoasterea de catre una dintre parti, prin proprie initiativa sau prin interogatoriu, a unui fapt pe care partea adversa isi intemeiaza pretentia sau apararea. Astfel, spre deosebire de marturie, care provine de la martor, marturisirea apartine numai uneia din partile procesului: reclamant, parat sau tert intervenient. Caracteristici: Marturisirea vizeaza un fapt, nu un […]

Proba prin declarațiile martorilor

Admisibilitatea probei. Proba cu martori este admisibila in toate cazurile in care legea nu dispune altfel. Acte peste 250 lei. Niciun act juridic nu poate fi dovedit cu martori, daca valoarea obiectului sau este mai mare de 250 lei. Ca exceptie, se poate dovedi cu martori orice act juridic, indiferent de valoarea lui, contra unui […]

Proba prin inscrisuri

Inscrisul este orice scriere sau alta consemnare care cuprinde date despre un act sau fapt juridic, indiferent de suportul ei material ori de modalitatea de conservare si stocare. Inscris preconstituit. Inscrisul este preconstituit atunci cand a fost confectionat cu scopul de a proba un inscris, de a dovedi un act juridic; este supus legii aplicabile […]

Asigurarea probelor. Asigurarea dovezilor in proces

Conditii de admisibilitate. Oricine are interes sa constate de urgenta marturia unei persoane, parerea unui expert, starea unor lucruri ori sa obtina recunoasterea unui inscris, a unui fapt sau drept, daca proba e in pericol sa dispara ori greu de administrat in viitor, poate cere, atat inainte, cat si in timpul procesului, administrarea acestor probe. […]

Cercetarea procesului prin administrarea probelor de către avocați

Noua optică a legiuitorului a fost de a dinamiza această procedură prin introducerea obligației ce incumbă instanței, și anume de a întreba părțile, la primul termen de judecată, legal citate fiind și prezente sau reprezentate de avocat/consilier juridic, dacă doresc să se prevaleze de această instituție. Procedura necesită acordul expres al ambelor părți. Legislația mai prezintă […]

Reguli comune privind admisibilitatea și administrarea probelor

Admisibilitatea probelor Conditii de admisibilitate. Probele trebuie sa fie admisibila potrivit legii si sa duca la solutionarea procesului. Sa fie legala Sa fie verosimila – tinde la fapte credibile, nu e contra naturii; Sa fie pertinenta – sa aiba legatura cu obiectul pretentiilor sau apararilor partilor; Sa fie concludenta – sa fie de natura sa […]

Subiectul, obiectul și sarcina probei

Subiectul probei. Proba se administreaza in procesul civil pentru a-l convinge pe judecator; asadar, subiectul probei este judecatorul. Obiectul probei. Acesta este reprezentat de acele fapte juridice lato sensu din care izvorasc drepturile si obligatiile cu privire la care partile se afla in litigiu. Obiectul probei inglobeaza o mare diversitate de fapte juridice, insa nu […]

Exceptiile procesuale

Exceptia poate fi considerata un refuz al  paratului de a discuta in fond pretentia reclamantului. Exceptia procesuala este iun mijloc tehnic prin care se pun in discutie anumite neregularitati si urmareste, dupa caz, declinarea competentei, amanarea judecatii, refacerea unor acte ori anularea, perimarea sau respingerea cererii. Printr-o exceptie, partea interesata, procurorul sau instanta invoca, fara […]

Cercetarea procesului

Scopul. In etapa de cercetare a procesului se indeplinesc, in conditiile legii, acte de procedura la cererea partilor sau din oficiu, pentru pregatirea dezbaterii in fond a procesului, daca este cazul. In cadrul acestei proceduri, instanta: rezolva exceptii examineaza cererile de interentie examineaza fiecare pretentie si aparare in parte pe baza cererii de chemare in […]

Incheierile

Incheierile sunt de doua feluri, dupa cum instanta poate sau nu sa revina asupra celor dispuse prin acestea. Instanta este legata de incheierile interlocutorii, dar asupra celei preparatorii poate sa revina motivat. Incheierile interlocutorii Sunt incheieri interlocutorii acelea prin care, fara a se hotari in totul asupra procesului, se solutioneaza exceptii procesuale, incidente procesuale ori […]

Repunere in termen – “Ultima sansa” in cazul neexercitarii actului in termen

Repunerea in termen este un mecanism construit de legiuitor in favoarea partilor care, din motive temeinice, nu si-au putut exercita actul procedural in termen. Astfel, partea care a pierdut un termen procedural poate fi repusa in termen numai daca dovedeste ca intarzierea se datoreaza unor motive temeinic justificate. In acest scop, partea va trebui sa […]

Reprezentarea partilor in procesul civil

Reprezentarea in procesul civil reprezinta situatia in care o persoana indeplineste acte de procedura in numele si in interesul altei persoane, care este parte in proces. Partile pot sa stea in judecata printr-un reprezentant ales, cu exceptia cazului in care legea impune prezenta lor persoana in fata instantei. Astfel, legea impune ca anumite acte procesuale […]

Introducerea fortata in cauza din oficiu – Interventia fortata (4)

In mod exceptional, legea permite instantei sa dispuna introducerea in cauza a altor persoane. Judecatorul poate dispune introducerea in cauza numai in cazurile expres prevazute de lege, precum si in procedura necontencioasa, chiar daca partile se impotrivesc. Procedura necontencioasa. Instanta poate dispune introducerea fortata din oficiu, chiar daca partea se opune. Procedura contencioasa. Ca regula, […]