Aratarea titularului dreptului – Interventia fortata (3)

Aratarea titularului dreptului poate fi facuta numai de catre parat si numai in cazul cererilor prin care se urmareste valorificarea unui drept real. Asadar, se aplica numai la actiunile reale, nu si cele personale (drepturi de creanta). Cerinte specifice: Prin cererea introductiva, reclamantul sa fi urmarit valorificarea unui drept real – actiune reala, nu personala […]

Competenta teritoriala

Cu exceptia ICCJ, toate instantele au o competenta limitata la o anumita circumscriptie teritoriala, indicata de lege. Asadar, dupa ce s-a stabilit ca pricina este de competenta judecatoriei, a tribunalul sau a curtii de apel, este necesara o noua deimitare, de data aceasta intre instante de acelasi grad. Regula de competenta teritoriala raspunde intrebarea: la […]

Determinarea competentei dupa valoarea obiectului

Valoarea obiectului litigiului se stabileste de catre reclamant. Forma cererii de chemare in judecata cuprinde in mod obligatoriu obiectul litigiului, iar daca obiectului litigiului este evaluabil in bani, cuprinde si valoarea acestuia. Aceasta stabilire are o dubla relevanta: in ceea ce priveste competenta si in privinta taxei judiciare de timbru (se stabileste procentual din valoarea […]

Prorogarea de competenta

Prorogarea de competenta presupune situatia in care instanta competenta sa solutioneze cererea cu care a fost sesizata de catre reclamant devine competenta sa rezolve si cereri care, in mod obisnuit, nu intra in competenta sa. Prorogarea poate interveni in temeiul legii, al unei hotarari judecatoresti sau in temeiul conventiei partilor. Prorogarea legala Prorogarea legala intervine […]

Conflictele de competenta

Exceptia de necompetenta si conflictele de competenta sunt cele care marcheaza notiunea de incidente privind competenta instantelor. Conflictul negativ de competenta Intervine in cazul in care doua instante isi declina competenta in mod reciproc. Conditiile conflictului negativ: Trebuie sa existe o hotarare de declinare Declinarile trebuie sa fie reciproce. Conflictul negativ se poate naste si […]

Exceptia de necompetenta

In primul rand, trebuie retinut ca instanta este obligata din oficiu sa-si verifice competenta generala, materiala si teritoriala exclusiva; cea de drept comun si cea alternativa nu se verifica fiindca este reglementata prin norme de ordine privata si numai in masura in care paratul va invoca exceptia, instanta se va putea pronunta. Asadar, instanta este […]

Raspunderea penala a persoanei juridice

Raspunderea penala a persoanei juridice are o reglementare distincta in Codul penal, Titlul VI. Pentru a raspunde penal, adica pentru a fi subiect activ al infractiunii, persoana juridica trebuie se indeplineasca urmatoarele conditii: Existenta persoanei juridice Persoana juridica trebuie sa existe in momentul infractiunii pentru a raspunde penal. Nu pot fi subiecte active ale infractiunii […]

Marturisirea – “Probele in procesul civil” (8)

MARTURISIREA =recunoasterea unor fapte de care una dintre parti, din proprie initiativa sau in mod provocata, a unui fapt pe care partea adversa isi intemeiaza pretentiile sau apararile. Feluri: extrajudiciara: – este facuta in afara cadrului procesului si poate fi facuta verbal sau scris; -daca este verbala, este admisibila numai in cazul in care este […]

Prezumtiile – “Probele in procesul civil” (6)

=consecinte pe care legea sau judecatorul le trage de la un fapt cunoscut spre a stabili un fapt necunoscut (art. 327); Prezumtiile sunt de fapt rationamente logice. Exemplu: Prezumtia de paternitate (art. 414 NCC) un barbat este casatorit cu o femeie (fapt cunoscut) + femeia a nascut un copil, iar acesta a fost conceput in […]

Expertiza – “Probele in procesul civil” (7)

= mijloc de probă prin care se lămuresc aspecte de fapt pentru care sunt necesare cunoștinte de specialitate. Sunt domenii în care puterea de cunoaștere a judecătorului nu este una deplină și are nevoie de opinia unui specialist; Așadar, trebuie menționate două aspecte importante: ! expertiza nu vizează chestiuni de drept (pe acestea le lămurește […]

Proba cu martori – “Probele in procesul civil” (5)

Proba cu martori Pentru a reprezenta mijloc de proba, marturia trebuie sa indeplineasca 2 conditii: Sa vina de la o persoana care a cunoscut personal de acesta Sa se faca oral in fata instantei Admisibilitatea Proba cu martori se aplica faptelor juridice aproape nelimitat. Nu se aplica pentru starea civila, moarte, nastere, dar atunci cand […]

Administrarea si verificarea inscrisurilor – “Probele in procesul civil” (4)

Administrarea inscrisurilor Inscrisurile se depun: odata cu cererea de chemare in judecata (R) odata cu intampinarea (P) odata cu cererea reconventionala (P) Instanta trebuie sa le incuviinteze. 1. Inscrisul se afla in posesia partii care il foloseste Depunerea inscrisului. Daca prin lege nu se dispune altfel, fiecare parte are dreptul sa depuna inscrisurile de care […]

Inscrisul autentic. Inscrisul sub semnatura privata. Mentiunea bun si aprobat. Inceputul de dovada scrisa. Inscrisul electronic – “Probele in procesul civil” (3)

Orice scriere sau consemnare care cuprinde date despre un act sau fapt juridic, indiferent de suportul sau material ori de modalitatea de conservare sau stocare. Clasificarea inscrisurilor: In functie de scopul intocmirii: Inscrisuri preconstituite – inscrisurile confectionate cu scopul de a dovedi un act juridic, cu intentia de a fi folosite ca mijloc de proba […]

Notiuni introductive – “Probele in procesul civil” (1)

Proba este mijlocul juridic de stabilire a actului juridic sau a faptului pe care se intemeiaza un drept sau o aparare; este operatiunea de prezentare in instanta a mijloacelor de proba. Subiectul probei. Judecatorul. Obiectul probei. Actele sau faptele ce trebuie dovedite. Mijloacele de proba. Inscrisurile, martorii, prezumtiile, marturisirea, expertiza, mijloacele materiale de proba, cercetarea […]

Exceptiile procesuale – “Te dau in judecata!” (9)

Strict procedural, excepţia poate fi considerată, aşa cum s-a subliniat în literatura de specialitate, un refuz al paratului de a discuta in fond pretentia reclamantului. [1] Astfel, excepţia procesuală este un mijloc tehnic prin care se pun în discuţie anumite neregularităţi si urmareste, dupa caz, declinarea competentei, amanarea judecatii, refacerea unor acte ori anularea, perimarea […]

Primul termen de judecata – “Te dau in judecata!” (semnificatii)

Partile, pana la acest moment, pot face anumite acte de procedura, sub sanctiunea decaderii. Importanta practica a primului termen la care partile sunt legal citate poate fi remarcat din urmatoarele dispozitii legale: Pentru parat: 1. Poate sa propuna probe, daca intampinarea nu e obligatorie Paratul, daca intampinarea nu e obligatorie, trebuie sa propuna probe pana la […]

Etapa cercetarii procesului – “Te dau in judecata!” (8)

Potrivit art. 211 NCPC, completul de judecată, constituit potrivit legii, efectuează activitatea de cercetare şi dezbaterea fondului procesului, cu respectarea tuturor principiilor şi garanţiilor procesuale, în vederea soluţionării legale şi temeinice a acestuia. Astfel, completul este competent sa deruleze ambele faze; aceste faze trebuie sa respecte intocmai toate principiile si garantiile procesuale specifice procesului civil. […]

Citarea si comunicarea actelor de procedura – “Te dau in judecata!” (7)

Instanţa poate hotărî asupra unei cereri numai dacă părţile au fost citate ori s-au prezentat, personal sau prin reprezentant, în afară de cazurile în care prin lege se dispune altfel. Instanţa va amâna judecarea şi va dispune să se facă citarea ori de câte ori constată că partea care lipseşte nu a fost citată cu […]

Sechestrul judiciar – “Te dau in judecata!” (6)

Sechestrul judiciar constă în indisponibilizarea bunurilor ce formează obiectul litigiului sau, în condiţiile legii, a altor bunuri, prin încredinţarea pazei acestora unui administrator-sechestru desemnat potrivit art. 976. Astfel, sechestrul judiciar se refera la indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile care fac obiectul litigiului; la sechestrul asigurator nu ne interesa ce bunuri fiindca obiectul lui constă în plata unei […]